Bråk om allaktivitetshall i Britas får känslorna att gå heta: "Man använder sig av naturskyddslagen för att sabotera projektet"

Den nya allaktivitetshallen är planerad bredvid den befintliga allaktivitetshallen i Britas. Bild: HBL

En ny allaktivitetshall borde stå klar i Britas idrottspark hösten 2021. Detaljplanen godkändes 2014, bygglov beviljades 2019, men när bygget skulle köra i gång i början av juni i år belade förvaltningsdomstolen projektet i Centralparken med byggförbud.

Nu eskalerar ett gräl kring den planerade allaktivitetshallen i Britas i Helsingfors. Miljöaktivister anser att staden borde agera tydligare medan hallbyggarna är trötta på miljöfolket. – Jag tycker a...