Mammutsjukhuset i Dal börjar byggas för 838 miljoner euro

I Dals gamla tuberkulossjukhus, som stått på samma ställe sedan 1929, jobbar man med administration och tar emot psykiatriska patienter. Efter renoveringen i slutet av det här årtiondet fortsätter administrationen att finnas här tillsammans med forskning och undervisning. Bild: Timo Kari

Mastodontprojektet att bygga ut sjukhusområdet i Dal startar i år. Men alla i stadsfullmäktige i Helsingfors är inte lika nöjda.

Helsingfors kommer att få ett nytt jättekomplex när Dals samsjukhus skapas. Under onsdagens stadsfullmäktigemöte klubbades en omfattande ändring i detaljplanen igenom.

På området kommer man framöver att få psykiatrisk och somatisk vård. Det senare innebär kroppslig sjukvård, till exempel vård för lunginflammation eller rehabilitering efter cancer.

– Många gånger kan det vara så att den som är psykiskt sjuk också lider av somatiska besvär. Det nya sjukhuset kommer att ge vård som är så omfattande som möjligt, säger projektchefen Riina Kotaviita på Helsingfors social- och hälsovårdssektor.

En del av de nuvarande byggnaderna bevaras, andra rivs. Längs med Idrottsgatan ska en ny stor huvudbyggnad, som liknar en dubbelsidig kam, skjuta upp ur marken. Ytterligare två nybyggen tillkommer. Det ena vetter mot Dals ridplan medan den andra byggs i nordvästra delen av området.

Sammanlagt består nybyggena av 115 000 kvadratmeter. Slår man ihop det med de hus som bevaras uppgår ytan till 200 000 kvadratmeter.

Vårdcentralen i Dal kommer inte att stå kvar. Rivningsarbetet startar invändigt redan i april. I december kommer byggnaden att vara jämnad med marken. Bild: Timo Kari

"Babels hus"

En som skarpt ifrågasätter planerna för det dyra "mammutsjukhuset" för 838 miljoner euro är fullmäktigeledamoten och psykiatern Ilkka Taipale (SDP). Han jämför det med den svenska författaren P.C. Jersilds bok Babels hus från 1978. Boken är en satir över hur illa maskineriet i ett stort sjukhus fungerar.

– I huvudstaden och i dess närhet finns flera sjukhus och rehabiliteringsinrättningar som kunde ta emot hälften av den här verksamheten, sade han under onsdagen.

Han räknade upp Validia, Orthon, operationssalar som frigörs i Tölö sjukhus, Åggelby rehabiliteringscenter eller till och med Kiljava sjukhus i Nurmijärvi.

– Det här är samtidigt ett psykiatriskt sjukhus med drygt 400 platser. Ändå tar man inte emot 100 rättspsykiatriska patienter från Niuvanniemi sjukhus (i Kuopio) eller från Gamla Vasa sjukhus som skulle behöva vara nära staden eller vara i Nyland.

Suppleanten och den tidigare kirurgen Sirpa Asko-Seljavaara (Saml) tyckte att projektet viktigt, trots att det är dyrt.

Bild: HBL

– Det går inte att sköta patienter i ett psykiatriskt sjukhus någonstans på en ö eller i en tallskog. Vi behöver platser nära ett stort sjukhus så att både den somatiska och den psykiatriska vården ligger nära varandra. Och Helsingfors behöver fler sjukhusplatser eftersom vi har minskat på dem för mycket.

Taipale var inte övertygad över hennes motiveringar och sade:

– Jag vet inte riktigt hur en professor i plastikkirurgi kan känna till förhållandena på ett psykiatriskt sjukhus lika bra som en psykiater.

De Grönas ledamot Otso Kivekäs gav också sitt stöd för sjukhuset.

– Strömningen i samhället har varit att man koncentrerar sjukhusvården till ett mindre antal campus eftersom man då kan erbjuda bättre vård till ett lägre pris ... För en lekman verkar det här vettigt. Samtidigt har det under de senaste tio åren varit en central princip att psykiatriska patienter ska vara nära den somatiska vården. Och vården av de här patienternas somatiska sjukdomar har varit på en chockerande låg nivå tidigare i Finland. Det här kan vi förhoppningsvis ingripa i bättre.

Flera rivningsobjekt

Det nya samsjukhuset kommer att ha ingångar både ovan och under jord. Patienter och besökare som anländer med bil kan parkera den i en ny p-hall under jord och gå in den vägen.

Två tunnlar ska byggas, en av dem startar vid Auroraporten och går till p-hallen. Den andra är en logistiktunnel mellan Dal och Mejlans sjukhusområde.

Det förberedande byggandet startar redan i vår när kommunalteknik som avlopp, vattenledningar och elkablar flyttas. I höst startar rivningsarbetet. Den nuvarande vårdcentralen, fyra höghus och ett daghem ska bort.

Bild: HBL

Höghusen finns på Idrottsgatan 9 och rymmer 76 bostäder. I dem bor både sjukhuspersonal och andra invånare.

Tre av det gamla tuberkulossjukhusets byggnader i den norra delen av området skyddas och rustas upp. Det är frågan om en administrationsbyggnad och två patientpaviljonger från 1929. Den intilliggande sjukhusparken bevaras också.

Hundratals sjukhusplatser

Det nya sjukhuset kommer att ha 922 sjukhusplatser och 10 platser för boendeträning. Hit kommer bland annat stadens psykiatriska sjukhusverksamhet att flytta från Aurorasjukhuset, som ligger granne med Dal.

Är ett gemensamt projekt mellan Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I dag finns det ungefär 300 sjukhusplatser i Dal. I framtiden kommer där att finnas 922 sjukhusplatser och 10 platser för boendeträning.

Kostnaderna för det nya samsjukhuset uppskattas till 838 miljoner euro.

Här ingår renovering av tre gamla byggnader samt bygge av tre nya hus, vägar, underjordisk parkering och två tunnlar.

En är för biltrafik till samsjukhuset och den andra går från Dal under Mannerheimvägen till Mejlans sjukhusområde.

I vår börjar man flytta kommunaltekniken på området och i höst rivs en del byggnader.

En del av sjukhuset öppnar 2026. Helt klart ska det nya komplexet stå 2030.

Sjukhuset ska ge både psykiatrisk sjukvård åt patienter från hela Nyland, krävande neurologisk rehabilitering och neurologisk poliklinikverksamhet, bland annat vård för hjärnskador.

Här ska man också få somatisk sjukhusvård och rehabilitering, palliativ vård och hospisvård, men även poliklinisk verksamhet för geriatri och internmedicin.

Inom psykiatrin placeras avdelningar och personal med kunnande i akutpsykiatri, barnpsykiatri, ungdomspsykiatri, geropsykiatri, psykossjukdomar, missbrukarpsykiatri, neuropsykiatri och rättspsykiatriska utredningar.

Under arbetet med detaljplanen har bland annat vårdpersonal, patientgrupper, erfarenhetsexperter, frivilligorganisationer, stadsbiblioteket och församlingar fått säga sin åsikt om det nya samsjukhuset.

Helsingfors stad äger Dals sjukhusområde samt områdena öster om sjukhusområdet.

Men helt tomt blir det inte på Aurora, för boendetjänsterna och rehabiliterings- och missbrukartjänsterna stannar kvar.

Tanken är att slå ihop stadens psykiatriska sjukhusvård med den som erbjuds av HUS, alltså Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Från HUS flyttar också den krävande neurologiska rehabiliteringen till Dal.

Just nu finns det somatisk sjukvård i det gamla tuberkulossjukhusets lokaler. Den vården försvinner ingenstans. I tillägg flyttar också hälften av sjukhusplatserna från Storkärrs sjukhus i Månsas till Dal. Resten flyttar till Malms nya sjukhus, när det står klart.

Nybygge flyttades

Under fjolåret lämnade fyra husbolag på Idrottsgatan in en anmärkning mot förslaget till den nya detaljplanen. Invånarna var bland annat missnöjda med höjden på den nya huvudbyggnaden och att den ligger för nära gatan.

– Det här har vi lyssnat på när vi jobbade vidare med detaljplanen och byggnaden är nu lägre och har flyttats längre in på tomten för att skapa öppenhet mot Idrottsgatan, säger Riina Kotaviita.

I södra delen av Dal finns det klippor. Enligt henne har man också beaktat dem och i detaljplanen förklarat hur stor del av bergsmassan som det får byggas på. En del av trädbeståndet kring huvudbyggnaden bevaras också.

På det nuvarande sjukhusområdet finns också Invalidförbundets rehabiliteringscentral från 2000-talet, men den ingår just nu inte i byggprojektet. Det gör inte heller det gamla tuberkulossjukhusets kapell från 1929 eller tuberkuloskontoret från 1960. De är bägge skyddade och får inte rivas.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning