Malthus hade bara delvis rätt

EU skulle koncentrera resurser till utrikespolitiken för att minska nativiteten i problemländer drastiskt: morot och piska, hjälp och sanktioner.

Johan Ehrstedt skriver (HBL 1.12) att hungersnöd i allmänhet beror på politik, inte på matbrist. Han refererar till Thomas Robert Malthus teori att befolkningen växer exponentiellt, men mängden mat bara lineärt. Malthus har dock 50 procent rätt. Befolkningen har ökat exponentiellt (1, 2, 4, 8 …) från 1900 till 2015 i ett väldigt stort antal länder. Ta till exempel Filippinerna (från 7 till 108 miljoner), Etiopien (samma), Guatemala och Brasilien.

Indiens befolkning har fyrfaldigats efter andra världskriget. I Storbritannien bor 60 miljoner på ett område mindre än Finland och bara 12 procent av marken täcks av skog (Finland 75 procent). Matproduktionen har ökat samtidigt, men på naturens bekostnad. Skogar har avverkats till betesmarker och åkrar och koldioxidhalten i luften ökar och hotar oss.

Ökning av befolkningen i värden är vårt största problem. EU skulle koncentrera resurser till utrikespolitiken för att minska nativiteten i problemländer drastiskt: morot och piska, hjälp och sanktioner. Ett uppdrag för kommissionär Jutta Urpilainen.

Ilkka Mikkola, Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning