Malms flygplats inklusive verksamheten utgör en helhet

Bild: Wilfred hildonen

Det är svårt att förstå varför man skall göra sig av med en fullt funktionsduglig flygplats och varför just Malm ses som så viktigt att offra för bostäder som väl kunde byggas på annan plats?

Det torde bara vara en tidsfråga när de eldrivna flygplanen gör sitt intåg. Med en fungerande flygplats som Malm skulle Finland ha alla möjligheter att gå i främsta ledet då utvecklingen tar fart på allvar.

Det är svårt att tänka sig något markområde i Helsingfors som lämpar sig sämre för bostadsbygge än Malms flygplats. Inte minst med beaktande av den tiotals meter djupa lerbädd som marken består av. Miljökonsekvenserna och kostnaderna för byggande av ett nytt höghusområde på platsen är enorma. I staden finns flera områden som är betydligt mera lämpade för ändamålet. Dessutom är det väldigt ifrågasatt huruvida de nya bostäderna verkligen behövs.

Om man nu gör allvar av planerna att lägga ner flygplatsen kommer man att för eviga tider förstöra det kulturarv, som Malms flygplats, som bland annat ett av våra olympiabyggen, representerat under sin 85-åriga existens. Enbart bevarandet av huvudbyggnaden, som en relikt, räcker inte, Malms flygplats inklusive verksamheten är en helhet. Alltför mycket gammalt och värdefullt har under åren rivits och förstörts i vår huvudstad, vilka är då de politiker som vill ta på sitt samvete att ytterligare ett fogas till den sorgliga raden?

Många funktioner som verkat på flygplatsen har under de senaste åren körts bort på tvivelaktiga grunder. Många förnuftsvidriga beslut har fattats med målet att få verksamheten att upphöra.

Argumenten för bevarandet av Malms flygplats och all den verksamhet som där förekommer är otaliga. En centralt belägen flygplats tjänar staden och dess invånare på många sätt. Flygplatsen är ett av de bäst bevarade från tiden före andra världskriget i Europa, vilket noterats långt utanför vårt lands gränser. Kulturarvet väger tungt. Även som turistattraktion kunde Malm vara en tillgång. Naturområdet runt flygplatsen utgör i sin nuvarande form ett värdefullt rekreationsområde för invånarna.

Det är svårt att förstå varför man skall göra sig av med en fullt funktionsduglig flygplats och varför just Malm ses som så viktigt att offra för bostäder som väl kunde byggas på annan plats? Tiderna var andra då det ursprungliga nedläggningsbeslutet fattades 2014, mycket har förändrats sedan dess och många av grunderna är inte längre aktuella. Om inte nedläggningsplanerna kan skrinläggas helt så varför inte ge en tidsfrist på till exempel fem år och sedan se hur landet ligger.

Så länge det första spadtaget inte gjorts finns det hopp, även om tiden är knapp. Hoppet står till vårens kommunalval då Helsingfors nya stadsfullmäktige förhoppningsvis får en sammansättning som förmår kullkasta det fatala beslutet att lägga ner Malms flygplats till glädje för våra efterkommande.

Ole Johansson, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning