Vad är det som händer i Malmö? Skjutningarna och sprängningarna är inga isolerade händelser, förklarar kriminologen

De våldsamma tendenserna under den gångna veckan är ett rejält bakslag för Malmö. Men egentligen har skjutningarna och sprängningarna minskat i antal sedan 2017. Bild: Johan Nilsson

Malmö har drabbats av årets första dödsskjutningar efter en lugn vår. Forskning visar att en skjutning ofta leder till fler, men hittills har skjutningarna och sprängningarna i år varit ovanligt få och polisen är hoppfull.

Under de senaste dygnen har det sprängts och skjutits i Malmö. Natten till nationaldagen förra veckan skedde årets första dödsskjutning i Malmö, i måndags skedde en till. Under loppet av två dygn expl...