Målet: Sverige och Finland ska kunna kriga tillsammans vid behov

Sverige arméchef Karl Engelbrektson (till vänster) i samspråk med generallöjtnant Seppo Toivonen. Bild: Jussi Nukari

Det finns en vilja att utveckla försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland allt längre med en eventuell samverkan under krig som mål.

Militärtekniskt har samarbetsförmågan utvecklats så långt att undanröjandet av hinder inte mer är soldaternas uppgift utan det är politikerna som får ta över. Besluten det gäller är till exempel hjälp vid kris.

– Vi förbereder oss på militär nivå så att om ett sådant politiskt beslut fattas kommer vi att ha utvecklat tillräckliga förutsättningar för klara av uppgiften, säger konteramiral Jonas Haggren från svenska Försvarsmaktsledningen.

Ledningen för Sveriges och Finlands olika vapenslag, det vill säga marinen, flygvapnet och armén, diskuterar försvarssamarbetet länderna emellan i Helsingfors i två dagar. Ett så här omfattande möte sker inte varje dag, det senaste var i januari 2015. Kontakterna mellan vapenslagen är däremot klart tätare.

Ett synligt exempel på det finsk-svenska samarbetet sker nästa vecka norr om Heinola. Då förvandlas den långa och breda raksträckan i Lusi på riksväg 5 till en flygbas. Under övningen Baana 16 kommer där att landa svenska Jas Gripen-jaktplan. Samma flygplan kommer att delta även i flygvapnets huvudövning Ruska 16 i oktober.

Även armén ska samöva

Marinen övar också mycket tillsammans och utbyter i praktiken dagligen lägesbilder om Östersjön. Stabschefen Timo Hirvonen uppger att den gemensamma svenska och finska sjöstridsgruppens handlingsförmåga testas nästa år i övningen Northern Coasts.

Armén har inte varit med lika synligt men är ändå med i anden. Generallöjtnant Seppo Toivonen berättar att målet är samarbete på brigadnivå. Det här ska testas i praktiken 2018.

Sveriges arméchef Karl Engelbrektson säger att skillnaden mellan arméns praktiska övningar och marinens samt flygvapnets är att det går lättare och snabbare att flytta på marinens och flygvapnets materiel från en plats till en annan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning