Målet med nya zonerna – enklare och förmånligare

Efter årsskiftet är det dyrare att åka spårvagn från Stockmann till Tullbommen i Tölö, men för merparten är fördelarna fler än nackdelarna. Det säger Helsingforsregionens trafik HRT.

Bakgrund

Stort projekt

Arbetet med biljettzoner har pågått i mer än ett decennium. Under den tiden har HRT:s medlemsstäder diskuterat omläggningarna flera gånger och det har gjorts många utredningar.

Målet för Helsingforsregionens trafik HRT är att biljettpriset alltid är detsamma för två zoner – oberoende var resan görs.

Enligt mätningar är stadsborna mycket nöjda med kollektivtrafiken.

Enligt HRT:s uträkningar lockar kollektivtrafiken i framtiden allt fler stadsbor samtidigt som bilåkandet minskar något.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik planerar och organiserar kollektivtrafiken.

Medlemmar är Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vanda.

Man kan väl kalla det årtiondets reform för minst så länge har politiker, tjänstemän och trafikplanerare förberett de nya biljettzonerna i huvudstadsregionens kollektivtrafik. Enligt HRT:s styrelseordförande Tatu Rauhamäki (Saml) kan förnyelsen till en början verka krånglig "men det blir enklare så fort man förstår".

Först gäller det kanske att begripa varför man snart ska betala mera för en enkel spårvagnsbiljett som gäller i Mattby i Esbo, trots att man bara behöver åka från centrum till Tölö.

Förklaringen är enligt HRT den att det skulle ha varit så liten prisskillnad mellan biljetterna i zon A och zon B och det är samma sak med de övriga zonerna.

Sammantaget, säger HRT, går biljettpriserna ned med 3,4 procent.

– Enligt prognoserna kommer resorna i kollektivtrafiken att minska en aning i Helsingfors centrum. Det betyder att fler väljer att promenera och cykla, säger HRT:s försäljningschef Mari Flink.

Prognoser och verklighet

Nyheten om biljettpriserna och den effekt som de förväntas ha på kollektivtrafiken i huvudstaden kommer bara en vecka efter att Helsingfors stads trafikverk HST med stadsfullmäktiges godkännande beställt nya låggolvsspårvagnar till ett värde av 30 miljoner euro. Staden utvidgar också kraftigt spårvägsnätet.

– Många linjer går från zon A till zon B, påminner HRT:s vd Suvi Rihtniemi.

Helsingforsregionens trafik har inte plockat upp de nya biljettpriserna ur kaninhatten. Förslaget om zoner och biljettpriser bygger på åratal av forskning och diskussioner.

– Men, säger Mari Flink, i trafikprognoserna ingår inte människor. Riktiga människor kan i verkligheten bete sig på ett helt annat sätt.

Biljett- och zonreformen ska ändå bättre beakta just verkligheten.

– Utgångspunkten är att sudda ut kommun- och stadsgränser och i stället beakta stadsbornas vardag, säger Tatu Rauhamäki.

Möjligt att tycka till

Några andra förändringar är att åldersgränsen för barnbiljett stiger till 17 år, att tiden för omstigning förlängs till 80 minuter samt att seniorerna som fyllt 70 år får 50 procent rabatt mellan klockan 9 och 14.

Zoner och priser ska ännu godkännas av HRT:s styrelse. Också medlemsstäderna får ännu säga sitt. Förslaget slussas inte längre vidare till fullmäktigepolitikerna då dessa tidigare har okejat HRT:s riktlinjer och även har diskuterat zonindelningen.

– Biljettpriserna är förstås en nyhet och det är helt möjligt att någon också vill titta på dem. HRT utgår från att kollektivtrafikens resor också i fortsättningen subventioneras av medlemsstäderna med 50 procent, säger Tatu Rauhamäki.

Om zonindelningen och biljettpriserna får grönt ljus träder de i kraft i början av nästa år.

Suvi Rihtniemi, vd. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Tatu Rauhamäki, styrelseordförande. Bild: Susanna Vainioranta

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03