Målet: finlandssvenskarna ska leva längst i världen

Konsolidering av den svenska vård- och socialsektorn på ritbordet. Intensiva förhandlingar pågår för att skapa ett konsortium som nischar in sig på svenskspråkiga klienter efter vårdreformen. Bild: Kristoffer Aberg

Ännu i fjol signalerade Folkhälsan att samfundet inte var intresserat av att ingå i ett finlandssvenskt nytt vårdkonsortium, men nu pågår nya förhandlingar och den här gången utesluter Folkhälsan inte att man gör slag i saken.

Regeringens planerade vård- och landskapsreformer har gjort att det på svenskspråkigt håll finns en oro över att det efter att vårdreformen träder i kraft om ett år, inte ska finnas aktörer som bryr sig om att sköta svenskspråkiga klienter.

Precis för en vecka sedan samlades ett 20-tal personer på SFP-ordföranden Anna-Maja Henrikssons initiativ till ett möte. Avsikten är som Henriksson formulerar det att skapa en ny svensk struktur som skulle passa in i den verklighet som råder efter reformen.

Redan för över ett år sedan efterlyste vd:n för vårdbolaget Doctagon, Stefan Wentjärvi, ett gemensamt bolag med verksamhet i hela Svenskfinland för att garantera vård på svenska efter vårdreformen. Folkhälsan var den gången inte intresserad av att binda sig vid en specifik modell och motiverade det med att man själv hade olika verksamhet i olika kommuner.

Henriksson: Det råder stor enighet

Men nu låter det annorlunda: Enligt Henriksson råder det stor enighet om att det behövs en lösning för att trygga den svenska servicen. En sådan modell föds inte över en natt och därför skissas det på en ny organisation eller ett bolag.

– Jag upplever att det finns ett stort intresse för att försöka hitta en lösning och se på läget som en möjlighet. Det finns förutsättningar att skapa något nytt. Min förhoppning är att vi kan jobba vidare och att vi vet mer under vårvintern, säger Henriksson.

På mötet förra veckan deltog ett 20-tal personer, bland andra företrädare för Folkhälsan, Doctagon, Kommunförbundet, Folktinget, Kårkulla, förbundet för personer med funktionsnedsättning, FDUV och yrkeshögskolan Arcada.

Jag upplever att det finns ett stort intresse av att försöka hitta en lösning och se på läget som en möjlighet. Det finns förutsättningar att skapa något nytt. Anna-Maja Henriksson, SFP:s ordförande Bild: HBL-arkiv/Leif Weckström

Som den affärsman Stefan Wentjärvi är, har han redan funderat på målsättningen för det nya konsortiet:

– Vår vision ska vara att finlandssvenskarna ska ha den längsta genomsnittliga livslängden i världen. Det ska inte vara ouppnåeligt. Japanerna som lever längst blir i snitt 83,7 år, finlandssvenskarna 82,5 och finländarna i snitt 81. Ifall vi kan vara överens om att finlandssvenskarna ska ha den högsta medelåldern på jorden, ska det nog gå att enas kring strukturerna för hur vi ska nå dit, säger Wentjärvi.

Vår vision ska vara att finlandssvenskarna ska ha den längsta genomsnittliga livslängden i världen. Stefan Wentjärvi, vd, Doctagon Bild: HBL-arkiv/Richard Nordgren

Aktiebolag eller andelslag?

Konstruktionen på det nya konsortium som är under planering vill man ännu inte gå ut med. Det naturliga alternativet vore ett aktiebolag. Andra modeller som har kastats fram är ett andelslag eller ett lösare samarbetsforum, ifall det inte går att komma överens om ett gemensamt bolag.

I motsats till tidigare försök att skapa ett vårdbolag som skulle rikta in sig på svenskspråkiga klienter, finns det den här gången en större uppslutning kring planerna. Folkhälsans vd Stefan Mutanen som tidigare var tveksam till ett nytt allfinlandssvenskt vårdbolag formulerar sig i dag annorlunda:

– Vi utesluter ingenting. Det här året kommer att vara avgörande för den finlandssvenska modell som vi för stunden funderar på.

Orsaken att det hos Folkhälsan nu verkar finnas en ambition att gå med i konsortiet, hänger enligt Mutanen ihop med att det den här gången är fler organisationer som är inkopplade.

– För oss är det viktigt att också mindre aktörer är med. Den modell som senast lades fram var inte en som vi vill ha. Men nu har vi tänkt till och i och med att följderna av vårdreformen börjar konkretiseras, vet vi att vi kommer att behöva fler samarbetspartner i framtiden.

Redan tidigare föreslog Doctagons Wentjärvi en kedja med vårdcentraler som erbjuder service på svenska längs med hela kustremsan. Mutanen utesluter inte heller här att Folkhälsan skulle vara med och driva dem.

– Det är förstås en möjlighet och vi har det kunnande som behövs, säger Mutanen.

Vi utesluter ingenting. Det här året kommer att vara avgörande för den finlandssvenska modell som vi nu funderar på. Stefan Mutanen, vd, Folkhälsan Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Ny Folkhälsan-vd i nyckelroll

Parallellt med planerandet av det nya vårdkonsortiet rekryterar Folkhälsan en ny vd som ska efterträda Mutanen som går i pension i sommar. Mutanen sticker inte under stol med att den vårdorganisation som är under planering, kommer att vara av mycket stor betydelse för efterträdaren som väljs vid Folkhälsans styrelsemöte om en dryg månad.

Ett femtiotal personer har sökt posten och namnspekulationerna över vem som utses är i full gång. En presumtiv kandidat för uppdraget är lobbyisten och Helsingforspolitikern Marcus Rantala som är skattmästare och styrelsemedlem i Folkhälsan.

En person vars namn har kastats fram i sammanhanget tidigare är riksdagsledamot Eva Biaudet som är tidigare socialminister och också sitter i Folkhälsans styrelse, men Biaudet säger att hon inte har sökt jobbet eftersom hon trivs så bra i riksdagen.

Vd-uppdraget ska också ha lockat ett flertal sökande som redan i dag jobbar vid Folkhälsan. Presumtiva sökande inifrån huset kunde till exempel vara förvaltningsdirektören Niklas Talling, Gun Eklund, vd för Folkhälsan Välfärd Ab, eller utvecklingschefen Samuel Reuter. Det är också möjligt att personer som tidigare har arbetat inom Folkhälsan, men som i dag är sysselsatta på annat håll, till exempel förra SFP-partisekreteraren Johan Johansson som är vd för Kulturfondens fastighetsstiftelse, eller Georg Henrik Wrede, direktör vid Undervisnings- och Kulturministeriet, är intresserade av uppdraget.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning