Målet: finlandssvenskarna ska leva längst i världen

Konsolidering av den svenska vård- och socialsektorn på ritbordet. Intensiva förhandlingar pågår för att skapa ett konsortium som nischar in sig på svenskspråkiga klienter efter vårdreformen.Bild: Kristoffer Aberg

Ännu i fjol signalerade Folkhälsan att samfundet inte var intresserat av att ingå i ett finlandssvenskt nytt vårdkonsortium, men nu pågår nya förhandlingar och den här gången utesluter Folkhälsan inte att man gör slag i saken.