Målet: Ett starkare Rettig för varje generation

Vd Tomas von Rettig, ägare i nionde generation, säger att han aldrig känt någon press på att ta över ledningen i bolaget, även om han varit medveten om att det funnits en inbyggd förväntan. – Vd-posten är inget som har tvingats på mig, men ambitionen har helt klart funnits, säger han. Bild: Niklas Tallqvist

Rettig Groups långa historia sätter en tydlig prägel på bolagets verksamhet. Det säger vd Tomas von Rettig, ägare i nionde generation. – Målet är att bolaget ska vara starkare och mera värdefullt för nästa generation, säger han.

Dyrare stål och en nedskrivning inom Nordkalk tyngde Rettig Group i fjol. Nettoresultatet sjönk med över en tredjedel, till 37 miljoner euro. Stål är en central beståndsdel i Rettig ICC:s värmeradiatorer och trots att efterfrågan var stark kunde bolaget inte höja priset på produkterna i samma takt som prisuppgången på råvaran. Nedskrivningen inom Nordkalk gäller ett domstolsbeslut som gör det svårare att öppna en ny kalktäkt på Gotland.

Vd Tomas von Rettig säger att även om resultatet är en besvikelse så är han inte orolig – det handlar mest om tajmning.

– Efterfrågan på våra produkter var väldigt stark under fjolåret och vi ser att det fortsätter under innevarande år. Om vi ser på underliggande verksamhet så utvecklades alla bolag bra.

I det konsoliderade resultatet syns till exempel inte vårdbolaget Terveystalo och kapitalförvaltaren eQ, som båda förbättrade sina resultat med över 20 procent. Rettig Group äger cirka 10 procent i vartdera bolaget.

Från industri till investmentbolag

Från att ha börjat med tobak och sjöfart i 1700-talets Hamburg, har familjeföretaget Rettig ändrat inriktning flera gånger. En stor omvandling har skett under de senaste åren, när man tagit steget från industrikonglomerat till investeringsbolag. Skillnaden handlar inte enbart om vilka branscher man verkar i. Nytt är också att Rettig numera är öppet för att gå med i verksamheter där man inte är hundraprocentig ägare.

– Om vi enbart skulle fokusera på bolag som vi kan köpa till hundra procent så skulle vi gå vi miste om många möjligheter. Det är värdeskapandet som styr, inte makten.

Här är Terveystalo ett exempel, där Rettig Group gick med som en tioprocentig ägare vid börslistningen i oktober. Detsamma gäller eQ som man gick med i ett år tidigare. I det onoterade försäkringsbolaget Alandia är Rettig största ägare med 25 procent av aktierna.

Den fråga man enligt Tomas von Rettig hela tiden måste ställa sig är om Rettig Group är den rätta ägaren för att utveckla sina bolag vidare.

– Så är det inte alltid och då är det viktigt att inse det.

Så var fallet till exempel för två år sedan när man sålde rederiet Bore till Nederländerna. Då hade Rettig drivit rederiverksamheten i 119 år.

– Nya ägaren hade andra möjligheter att utveckla verksamheten än vi.

Långsiktighet

Född 1980 i Esbo, bor i Helsingfors.

Familj: Fru och två barn.

Utbildning: BBA (Bachelor in Business Administration) och CEFA (internationell finansanalytikerexamen från Hanken).

Yrkeskarriär: Olika uppgifter inom Rettig-sfären, SEB i Helsingfors.

Fritidsintressen: Sport. Tidigare tävlingsryttare i finska landslaget.

Långsiktighet är en egenskap som karakteriserar Rettig. Ambitionen är enligt Tomas von Rettig att bolaget ska vara starkare och mera värdefullt för nästa generation. Då blir strategin den motsatta jämfört med ett riskkapitalbolag, som köper en verksamhet för att vända utvecklingen och sedan snabbt sälja den vidare.

– Kommer inga bra alternativ emot i år, så behöver vi inte göra några transaktioner. Och samma sak gäller nästa år.

Till skillnad från riskkapitalbolag driver Rettig inte heller sina avkastningar primärt via skuldsättning.

– Som ett familjeägt bolag vill vi ha en stark balans och ha vårt öde i våra egna händer. Vi vill inte att det är banken som säger vad vi ska göra. Men att man har "evigt kapital" får inte heller leda till att man blir lat.

Efter de senaste årens omvandling är Rettigs vision att vara ett av de ledande investmentbolagen i Norden. I Finland är man det redan, men tar man med Sverige, där allt sker i större skala, så är visionen ambitiös.

– Det här är ingenting som sker på ett år. Men på fem års sikt hoppas vi att ganska mycket har hänt. Mycket beror förstås på vilka möjligheter som dyker upp och när de materialiseras.

För att kunna förverkliga sin vision gäller det enligt von Rettig att äga och utveckla bolag som är de bästa i sin bransch. Och här är ordet utveckla viktigt, poängterar han.

– Här kommer vårt aktiva engagemang i bolagen fram. Vi vill hämta något mer till bordet än bara kapital.

Rettigs sätt att jobba är via styrelser – som ägare tar man inte en operativ roll i bolagen. Och så ska det vara, säger Tomas von Rettig.

– Vd:n i de bolag vi äger ska ha mandat att driva verksamheten.

Hårda krav

Rettig följer kontinuerligt marknaden och håller ögonen öppna för potentiella förvärv. Men kraven är höga, det måste vara högklassiga kvalitetsbolag och de ska ge avkastning. De bolag man är ute efter ska kunna uppvisa att de klarat av att bedriva lönsam verksamhet. De ska ha ett starkt kassaflöde, en ledande position på marknaden och potential att växa. Dessutom ska bolaget ha en bra ledning.

– Om man skannar den finländska marknaden blir listan inte särskilt lång. Och dessutom är det ju inte alltid möjligt att komma in i de bolag man vill.

För att hitta de rätta bolagen gäller det enligt von Rettig att ha rätt sorts medarbetare.

– Jag använder den mesta tiden till personalfrågor och rekryteringar. Det måste finnas rätt typ av kunskap i bolaget, vilket kan ändra över tid beroende på vilka verksamheter vi är engagerade i. Själva är vi inte experter på alla branscher och då bör vi hämta in det kunnande som behövs.

Målet är att ungefär halva styrelsen ska bestå av familjemedlemmar och resten komma utifrån, vilket är ett sätt att få in olika slag av expertis. Från familjen består styrelsen av Tomas, hans syster, far och farbror. De företag som Rettig äger har alla sina egna styrelser som passar just den verksamheten.

Ägande i bolaget hålls i en liten krets. I många generationer var det den äldsta sonen som ärvde allt och tog över verksamheten. Tomas fars generation var den första där bolaget hade fler än en ägare, det vill säga Tomas far och farbror, Cyril och Tom med familjer.

– Att ha ägandet samlat gör beslutsfattandet straight forward, vi är väldigt eniga om strategin.

Inte pressad att bli vd

Tomas von Rettig säger att bolagets långa historia finns i medvetandet och sätter sin prägel på verksamheten. Det sätter också gränser för hur mycket risk man tar.

– Om någon skriver historia och den slutar vid nionde generationen så har man misslyckats.

von Rettig säger att han aldrig känt någon press på att ta över ledningen i bolaget, även om han varit medveten om att det funnits en inbyggd förväntan.

– Vd-posten är inget som har tvingats på mig, men ambitionen har helt klart funnits.

Att vd-bytet råkade ske just i början av 2016 var närmast en tillfällighet. Frågan blev konkret när den tidigare vd:n Hans Sohlström övergick till Ahlstrom Capital. Tomas var då vice vd på Rettig Capital och hade även jobbat med strategi, affärsutveckling och finansiering, och steget till vd-posten var inte så långt.

– De tidigare åren hade varit en bra förberedelse. Och jag sitter ju inte här ensam, min far är styrelseordförande. Och samarbetet fungerar bra.

Börslistning inte aktuell

Icke-noterade Rettig har av tradition hållit låg profil i offentligheten. Den saken har numera ändrats, bolaget rapporterar kvartalsvis precis som ett börsbolag. Rettig har i ett par repriser gett ut masskuldebrev och rapporteringen är ett sätt att ge finansiärerna större insyn.

– Men vi sitter inte och optimerar kvartalsresultat. Om vi ska välja mellan att göra någonting som förbättrar resultatet på kort sikt eller på lång sikt så väljer vi sistnämnda alternativ.

Många placerare skulle gärna se Rettig på börsen. Enligt von Rettig är man inte främmande för att göra saker tillsammans med andra, men att gå in på börsen är inget självändamål. Om man gör det så ska det finnas en orsak, säger han.

– Vi är öppna för tanken att ha med andra ägare i vår verksamhet, men det behöver inte betyda en börslistning. Och två av våra bolag finns redan på börsen.

Texten är ändrad den 6 mars 2018 klockan 14.14. I den ursprungliga texten sägs att Rettig Group numera ägs av Tomas von Rettig och hans syster samt deras två kusiner. Till ägarna hör dock fortfarande Tomas far och farbror, Cyril och Tom von Rettig, med familjer. En korrekt beskrivning av ägarförhållandena är: Sedan januari 2013 ägs hela Rettig Group av Cyril och Tom von Rettigs familjegrenar via Rettig Capital, med Cyril von Rettigs familjegren som majoritetsägare.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning