Regeringen ska fördubbla kapaciteten för coronatestning – leveranser av skyddsutrustning kommer under veckan

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) säger att coronatestkapaciteten ska fördubblas. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

För tillfället testas 2 500 personer dagligen för coronaviruset, snart ska antalet vara det dubbla.

Testningen för coronaviruset ska fördubblas så snabbt som möjligt, och tredubblas inom en överskådlig framtid. Det var budskapet när social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) höll en presskonferens på onsdagen.

– Med de åtgärder vi har infört svarar vi på det växande vårdbehovet, säger Kiuru.

För tillfället görs cirka 2 500 coronavirustester dagligen i Finland. Regeringen utreder nu möjliga samarbeten för att i snabb takt kunna höja testkapaciteten. Kiuru utesluter inte internationella samarbeten, trots att inhemska enligt henne är att föredra.

Fortfarande är det riskgrupperna och hälsovårdspersonalen som prioriteras i provtagningen, men Institutet för hälsa och välfärd (THL) säger att det inte finns någon orsak att inte testa andra också.

Förutom resurser att utföra och analysera testerna behövs både skyddsutrustning och en kontinuerlig uppföljning av smittkedjor.

Aino-Kaisa Pekonen säger att det nationellt sett finns tillräckligt med skyddsutrustning efter att beredskapslagren öppnats. Trots det kan vissa regionala skillnader finnas.

– Den lägesbild vi har baseras på uppgifter från sjukvårdsdistrikten och kommunerna. Det har delats ut ansenliga mängder utrustning från beredskapslagret, säger Pekonen.

Staten har också startat nödvändiga tilläggsbeställningar av skyddsutrustning och lagren fylls på kontinuerligt. Pekonen framhäver att man inte förlitar sig på endast en distributionskedja utan att staten har flera beställningskanaler. Redan nu har beställningar gjorts för flera miljoner euro.

– Under veckan kommer det att komma nya leveranser till Finland som delas ut via fem specialupptagningsområden.

Inget vaccin på ett år

THL:s direktör Mika Salminen, som också deltog i konferensen, säger att vi redan ser att de åtgärder som vidtagits gett resultat. Utan åtgärder skulle mängden coronafall ha ökat exponentiellt i Finland, tror han.

– Vi kan rätt säkert redan säga att åtgärderna har bromsat utvecklingen.

På onsdagen var antalet bekräftade fall av covid-19 i Finland 1 446 stycken. Antalet avlidna i THL:s statistik från tisdagen är 17 stycken. Internationellt är siffran 780 000 fall och 38 000 döda.

Enligt THL kommer epidemin att fortsätta ännu flera månader och något vaccin lär inte komma den närmaste tiden.

– Vaccinprospektet ligger mer än ett år framåt i tiden – tidigast, säger Salminen.

Resurser att följa upp smittkedjor behövs

Världshälsoorganisationen WHO har gått ut med en rekommendation om att länder ska testa sina invånare för coronaviruset i så bred utsträckning som möjligt. Salminen säger att Finland nog har följt det rådet men att man först har varit tvungen att prioritera vissa grupper. De prioriterade grupperna är vårdpersonal och väldigt sjuka personer.

– Så småningom har läget förändrats. THL:s rekommendation har hela tiden varit att när dessa grupper tagits om hand är det fritt fram att också testa andra.

Även THL:s Mika Salminen deltog i presskonferensen på onsdagen. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Han ser ingen motsättning mellan WHO:s rekommendationer och Finlands agerande. Däremot ställer sig Salminen kritisk till att WHO endast uppmanar till provtagning.

– Det behövs också andra åtgärder.

De andra åtgärderna är bland annat att följa upp smittkedjor. Minister Kiuru framhäver att arbetet mot viruset har tre skeden; testning, spårning och vård.

Det stora problemet hittills är att kartlägga smittkedjorna. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts diagnostikchef Lasse Lehtonen sade i tisdags i Yles A-Studio att det inte finns resurser att följa upp smittkedjorna.

Under onsdagens presskonferens är minister Kiurus bud att man nu letar efter samarbetsparter också för den delen av arbetet.

– Det kan komma att handla om studerande eller sjukvårdspersonal som inte behövs för akuta uppgifter.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning