Hilkka Hyrkkös mål är att göra världen lite bättre

Flyktingströmmarna till Europa via Grekland har sinat i jämförelse med läget för två år sedan men nya problem har tillkommit. Det konstaterar finländska Hilkka Hyrkkö på Röda Korsets Europakontor i Budapest.

Nyhetsrapporteringen från Budapest för två år sedan var nedslående. Tusentals flyktingar var strandade på området under järnvägsstationen Keleti, syrebrist rådde och läget var kaotiskt. Polisen hade slagit en järnring runt stationen och ingen tilläts lämna platsen.

I dag syns inga flyktingar till i Budapest, varken i kvarteren runt Keleti eller någon annanstans. De få som eventuellt kan tänkas vara flyktingar, blir garanterat granskade av polisen och antalet hemlösa är stort.

– Jag har inte sett så många uteliggare någon annanstans, säger Hilkka Hyrkkö när vi rör oss i kvarteren kring Budapests andra stora järnvägsstation, Nyugati.

– Många av de hemlösa man ser i dag har oförskyllt hamnat utanför samhället. En arbetslös får 30 euro i månaden de första tre månaderna och därefter ingenting.

Hilkka Hyrkkö anlände till Budapest i september. De akuta problemen för två år sedan med tusentals flyktingar som desperat försökte ta sig vidare och som absolut behövde hjälp innebar att Internationella Röda Korset grundade tjänsten Emergency Communications Delegate. Den posten innehar nu Hyrkkö även om läget har förändrats.

– Min företrädare tillbringade de åtta första månaderna av sitt kontrakt i Grekland. Jag jobbar med migration här och följer med hur de nationella samfunden arbetar och hjälper till med kommunikation när det behövs.

– Nu sitter tusentals flyktingar fast i asylprocesser runt om i Europa medan andra sänds tillbaka till landet de först kom till. Dem får Röda Korset ta hand om.

– Vi har till exempel afghanska asylsökande som sitter i temporära containerläger mellan Serbien och Ungern.

De papperslösa då, hur stort är det problemet?

– Ingen känner till siffran, inte heller vi. Internationella Röda Korset är en humanitär organisation, vi sysslar inte med status utan vår uppgift är att bistå folk som är i nöd och behöver hjälp.

– För oss är det egalt vilken status flyktingar har.

Vad gäller problem aktuella just nu lyfter Hilkka Hyrkkö fram Libyen och Grekland. I Libyen är tusentals strandade i hopp om att kunna ta sig till Europa vilket verkar osannolikt.

I södra Europa är läget visserligen inte lika kaotiskt som för två år sedan men ingen önskedröm precis.

160 000 migranter tog sig över Medelhavet till Europa 2017 och landade i Italien, Spanien och Grekland. I lägren i den grekiska övärlden är läget ställvis förfärligt.

– I dag skulle det behövas experter på sexuellt relaterat våld. En del migranter har överlevt våld i det land de flydde från, andra utsätts för våld på flyktingförläggningarna.

– Men ingen vill prata om det.

IRK har mandat

Hilkka Hyrkkö ingår i den reserv Finlands Röda Kors upprätthåller – en reserv som på kort varsel kan kommenderas till krishärdar världen över.

– Vårt mål är att försöka göra världen lite bättre. Internationella Röda Korset är en av få organisationer som har mandat i nästan alla länder.

Som kommunikatör betonar Hyrkkö att hon ibland måste följa samma regler som inom journalistiken.

– Jag kan inte säga allt jag vet – av hänsyn till mina källor och för att följderna kan bli besvärliga.

– Och extra mycket saknar jag journalistiken när jag möter folk med spännande bakgrund men inte får skriva eller göra tv om dem.

Arbetet med människor i nöd kräver starka nerver för att man ska orka hjälpa. Hilkka Hyrkkö beskriver både sin karaktär och sin familjehistoria som karelsk och säger att hon påverkats av sin pappas öde som flykting från Karelen.

– Jag är en idealist och en eldsjäl som lätt blir rörd.

Budapest då? Hilkka Hyrkkö medger att hon överraskades av hur svårt det är jobba i Ungern utan att kunna ungerska.

– Problemet är att ungerskan är ett språk som inte liknar något annat. Man kan inte härleda något ord.

Profil

Hilkka Hyrkkö

Ålder: 59 år.

Familj: Maken, Harri Halme, föräldrar och syskon plus bonusbarn och barnbarn. Jag är mummo och det känns fint.

Karriär: Har en bakgrund som journalist men övergick till att bli kommunikatör, först för Yle 2003. Har arbetat som kommunikationschef på MTK och varit projektanställd i S:t Petersburg som koordinator för Märkesåret 1809. Arbetade för Kyrkans utlandshjälp i Nairobi i två år. Ingår i Finlands Röda Kors reserv för olika professionella profiler och har varit utkommenderad till Tadzjikistan, Haiti och Nordkorea samt arbetat på huvudkontoret på Fabriksgatan i Helsingfors.

Aktuell: Är sedan september anställd som Emergency Communications Delegate vid Internationella Röda Korsets Europakontor i Budapest. Mandatet är ettårigt.

Favoritplats i Budapest: Margitön. Där finns siminrättningen döpt efter Ungerns förste olympiske guldmedaljör, Alfred Hajos, och det finns fina joggingspår runt ön.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03