Makten och ordet

De flesta överträdelser är svåra att bevisa, ofta saknas tydliga regler och mekanismer för att rapportera eller ingripa.

Men varför berättade du inget för chefen, undrar min kollega bestört. Vi är på arbetsresa, det är mitt i natten och vi pratar om professionella motgångar. Jag har just berättat om gången då den bästa dealen någonsin drogs tillbaka då jag vägrade ha sex med min motpart.

Vad som hände spelar egentligen liten roll. Jag hade jobbat fruktansvärt hårt, vi hade förhandlat intensivt och snabbt lärt känna varandra. Och visst, vi kom bra överens, motparten och jag. När allt var så gott som klappat och klart ändrade han tonläge. Jag avböjde artigt hans inviter både en och två gånger, till slut mindre artigt.

Sedan inhiberades allt med kort varsel och en vag hänvisning till politiska omständigheter. Min chef var förbannad för vi hade investerat både tid och resurser i förhandlandet. Och nu undrar min (manliga) kollega varför jag inte berättade om incidenten för min chef. Jag försöker förklara att jag förlorar hur jag än gör, att alla förklaringar ändå slår tillbaka mot mig, att det i slutändan är mitt handlande och min professionalitet som ifrågasätts.

Absurt nog är det med hjälp av den amerikanska senaten som kollegan och jag fortsätter diskussionen flera månader senare. Varför sade du inte emot, varför gick du med på att vara ensam i rummet med honom, och varför rapporterade du inte genast om det skedda, frågar senatorerna den avskedade FBI-direktören James Comey apropå dennes kontakt med presidenten. Comey konstaterar att han kanske hade gjort det om han var starkare som person. Och försöker förklara att han helt enkelt var så chockad att han inte kom sig för att säga ifrån.

Det handlade inte om sex, men maktspelet och dynamiken är påfallande lika: det är två personer vars relation och interaktion präglas av att den ena sitter på mera makt än den andra, också om den svagare parten i det här fallet är en mäktig man på typ två meter! Det Comey så väl skildrar är hur svårt det är att beskriva eller bevisa en känsla i maggropen.

Bamse har så rätt när han säger att de som är starka också måste vara snälla, men rötägg finns överallt och maktmissbruk kommer i alla former. De flesta överträdelser är svåra att bevisa, ofta saknas tydliga regler och mekanismer för att rapportera eller ingripa, och oftast besitter gärningsmannen makten att definiera det skedda. Och maktfördelningen påverkar också omvärldens läsning av situationer.

Det är klart att jag letade i minnet efter situationer där jag kunde ha gett min motpart fel intryck, låtit honom förstå att jag var intresserad, trots att jag visste att situationen i grunden inte handlade om mig eller mitt beteende, utan om att jag som ung kvinna inordnas i en hierarki där jag automatiskt antas foga mig.

Ett nej är inte ett problem i en jämställd relation. Ibland är ordet den enda makt man har och aldrig är det viktigare att sätta ord på sina upplevelser än just då.

Antonia Wulff arbetar med internationell utbildningspolitik i Bryssel

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning