Makt fram om en humanare värld

Vi bygger inom vårt samhälle murar i stället för att bygga broar.

Avund och egoism är ett av våra största gissel i dagens värld. Det är något som extremister lever på. Om vi skall ha en framtid så finns det en enkel regel - ta hand om de svagaste i vårt samhälle. Jag förstår väl att vi alla stundvis kan ha det svårt. Men kan vi inte kräva av våra ledare, att de tar hand om de svagaste i samhället? Vi ger dem fullmakten att göra detta. De ges en fullmakt att beskatta oss på ett sätt som inte enbart garanterar oss alla en viss grundtrygghet, utan även ger de sämst ställda medborgarna i samhället och världen en möjlighet till ett drägligt liv.

På ett sätt så begränsar vi via representativ parlamentarism vår egoism. Vår moraliska ledning går i första ledet för att motarbeta detta. De offrar ingenting själva. De behöver bara göra det som är rätt - och de väljer att säga nej!

De väljer att garantera ett väljarunderstöd eller en maktposition, fram om ett bättre Finland, en humanare värld. Jag är inte enbart besviken - jag är chockad. Detta är inte de värden jag hoppats på och trott att Finland står för - detta är de värden USA:s presidentkandidat Donald Trump skulle hurra för! Vi bygger inom vårt samhälle murar i stället för att bygga broar.

Har dock inte än tappat allt hopp. Tror fortfarande på att vi kan vända på trenden, så länge vi alla jobbar för ett öppnare samhälle och motarbetar hat. Senast om tre år hoppas jag på ett bättre ledarskap. Har inte att göra med höger eller vänster, konservativa åsikter eller liberala åsikter, utan om grundläggande mänskliga rättigheter och mänsklig omtanke. I still have a dream!

Jan-Erik Eklöf Vanda

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46