Mäkeläs färgkarneval och tonharmoni

I Marika Mäkeläs målningar finns magikerns hela repertoar för att förmedla det som finns bortom språk och logik, i myternas och det omedvetnas världar. På de abstrakta dukarna tycker vi oss se mikrober i jätteförstoring, amöbor, urtidsdjur, frön och rituella tecken.