Majvärmen ökar risken för att algblomningen infaller tidigare

Den varma senvåren kan tidigarelägga säsongen för algblomningar, uppger Finlands miljöcentral. Risken för kraftiga algblomningar på Finska viken kvarstår, trots att det finns mindre näring i havet.

Generellt är risken för omfattande algblomningar på havsområdena mindre än under de två senaste åren. Det är för att cyanobakterierna har tillgång till mindre näringsämnen än förut. Finlands miljöcentral varnar ändå för att algblomningarna på Finska viken kan bli kraftiga om sommaren blir varm.

Enligt försommarens prognos kan algblomningarna infalla tidigare än normalt för att det var exceptionellt varmt i maj. Normalt kulminerar algblomningen i slutet av juli och början av augusti.

Miljöcentralen bedömer att risken för att det uppstår bälten av cyanobakterier de öppna havsområdena i västra och mellersta Finska viken är betydande. Risken bedöms som måttlig i norra Östersjön, Skärgårdshavet och i södra delen av Bottenhavet. Längre upp på västkusten är risken som vanligt liten.

Bild: Finlands miljöcentral

Algprognosen är ändå förknippad med stor osäkerhet. Miljöcentralen påpekar att sommarens väder har stor betydelse. Blir det varmt ökar förutsättningarna för kraftigare algblomningar medan algblomningarna under den kalla sommaren förra året blev mindre trots att det fanns gott om näring i vattnet.

Därtill är det omöjligt att förutspå hur vindar och strömmar påverkar algläget lokalt. Med svaga vindar från öppna havet mot kusten kan algbältena driva in i innerskärgården, men blåser det hårt rörs blomningen om och sjoken försvinner från ytan. Under längre vindstilla perioder kan näringsämnesbelastningen i skärgården och vid kusten orsaka lokala blomningar och skölja upp cyanobakterierna på stränderna.

Miljöcentralen påminner om att en del cyanobakterier kan bilda gifter och irritera huden och manar till försiktighet.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33