Majoriteten vill ha avgiftsfri kollektivtrafik

Gratis? Majoriteten vill ha avgiftsfri kollektivtrafik i huvudstadsregionen, men det betyder inte att de är gratis. Bild: Mostphotos

Nästan 60 procent av invånarna i huvudstadsregionen vill att kollektivtrafiken blir avgiftsfri, visar Helsingin Sanomats enkät.

Störst är stödet för avgiftsfria resor bland kvinnor, Vandabor och Vänsterförbundets, SDP:s och De grönas anhängare, visar enkäten som utförts av TNS Gallup på uppdrag av Helsingin Sanomat, HS. Av de tillfrågade tyckte 59 procent att avgiftsfri kollektivtrafik är en god idé.

Kollektivtrafiken i huvudstadsregionen finansieras i dag till hälften med biljettintäkter och till hälften av medlemskommunerna i Helsingforsregionens Trafik, HRT. I fjol uppgick biljettintäkterna till sammanlagt 310 miljoner euro.

Avgiftsfri kollektivtrafik skulle ändå inte vara gratis för invånarna, eftersom kostnaderna för trafiken i stället skulle finansieras med skattemedel. Enligt HS skulle de här kostnaderna för till exempel Helsingfors del innebära att kommunalskatten borde höjas med åtminstone en procentenhet.

Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen stöder inte tanken på avgiftsfri kollektivtrafik.

– Det är för det mesta vettigt att den som utnyttjar en service också är med om att betala kostnaderna för den på ett eller annat sätt, säger Pajunen i HS.

HRT-direktören Suvi Rihtniemi tror inte att avgiftsfri kollektivtrafik i huvudstadsregionen är en möjlighet, åtminstone inte inom någon nära framtid.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning