Yle: Majoriteten av finländarna ser inget behov att inkludera kvinnor i värnplikten

Yngre generationer är öppnare för en förändring av värnplikten och en stor del unga tycker att kvinnor borde ha någon samhällstjänst som motsvara värnplikten. Bild: Kaisa Siren/Lehtikuva

Majoriteten av finländarna ser inte ett behov av att ändra värnplikten från nuvarande modell så att den även skulle inkludera kvinnor. Det visar en undersökning av Yle.

Enligt undersökningen som utfördes av Taloustutkimus på beställning av Yle är 65 procent av finländarna nöjda med den finländska värnpliktsmodellen och ser inget behov av förändring. Endast fyra procent av dem som svarade på enkäten ansåg att värnplikten borde utsträcka sig också till kvinnor. 28 procent tyckte att kvinnor borde göra någon med värnplikt jämförbar samhällstjänst. Bland 15- till 24-åringar svarade 41 procent att de tycker att kvinnor borde ha en med värnplikt jämförbar plikt.

Överlag ansåg de yngre deltagarna i enkäten i större utsträckning än medeltalet att värnplikten borde ändras från hur den är i nuläget. Åtta procent av personerna i åldersgruppen 15–24 ansåg att värnplikten också borde gälla kvinnor.

Undersökningsledaren Juho Rahkonen är förvånad över det låga stödet för kvinnlig värnplikt.

– I Finland talar man om att det inte borde finnas manliga och kvinnliga arbeten. Men i praktiken anser folk ändå att krigföring är en manlig syssla, säger han till Yle.

Planeringskommissionen för försvarsinformation (PFI) samlar årligen in statistik på finländarnas attityd till värnplikten. Enligt rapporten från 2018 var 59 procent av åsikten att den nuvarande värnpliktsmodellen med värnplikt för män och frivillig militärtjänst för kvinnor inte behöver ändras. Tretton procent är positivt inställda till en värnplikt som gäller både kvinnor och män. Det är alltså något andra siffror än det som framkom i Yles undersökning, men PFI:s undersökning har flera svarsalternativ vilket inverkar på resultatet.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning