Maija Annikki Savolainen gräver fram digitaliseringens konkreta spår

Maija Annikki Savolainens vackra installation visar hur mångsidigt ett material som sten kan vara – både inom konst och inom kommunikation. Bild: Maija Savolainen

Vi lämnar avtryck efter oss konstant, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Genom olika slags materiella lösningar kommunicerar vi inte bara med varandra utan lämnar även kvar bestående ledtrådar som nycklar till vår civilisation.

Att stiga in i Maija Annikki Savolainens utställning i Solu Space på Skatudden är som att gå in i rollen som framtida arkeolog som fått i uppdrag att utforska ruinerna av en datorhall.En salig blandni...