Mahlers musikaliska bikt i utsökt kammarorkesterversion

John Storgårds framstår som en riktig mahlerian i tolkningen av kammarversionen av Mahlers sista symfoni. Bild: HBL-arkiv/Cata Portin

Mahlers tionde symfoni förblev ofullbordad, men ett helt skelett efterlämnades. Dirigenten och tonsättaren Michelle Castellettis version för kammarorkester har otaliga kvaliteter, som framhävs ypperligt av John Storgårds och Lapplands kammarorkester.

Hurudan musik hade Mahler komponerat om han levat, säg, tio år längre och skrivit ytterligare fem symfonier? Givetvis omöjligt att sia om, trots att tionde symfonin eventuellt ger vissa antydningar om...