Magmas verksamhet tål insyn

Bild: Wilfred Hildonen

Sommaren 2015 rankades Magma tvåa i sin klass vid den prestigefyllda tävlingen Think Tank of the Year som ordnas av tidskriften Prospect Magazine i London.

I veckan ingick i HBL stora uppslag om tankesmedjan Magma. Jag vill framhålla att Magmas verksamhet är transparent och tål insyn. Ifall finansiärerna önskar en utvärdering, är det självklart att en sådan skall göras. Det är nämligen så att en tankesmedja ständigt måste utvecklas i takt med att omvärlden och förväntningarna förändras.

För dem som inte är bekanta med Magmas verksamhet är det viktigt att identifiera vilket syfte en tankesmedja har. Verksamhetsområdet är stort. Det kan gälla att analysera väsentliga, men ofta smygande, förändringar i samhället. Under senare år har Magma till exempel låtit göra statistiska utredningar om flyttningsrörelser. De visar att en flyttningsrörelse till Sverige av högre utbildade personer från södra Finland kommit till. Undersökningen uppmärksammades av Helsingin Sanomat på ledarplats.

Magmas insats kan även handla om specialutredningar. Skall den svenska skolan i Tammerfors samlokaliseras med en finsk eller engelsk skola, eller skall man alls dela på samma utrymmen? Tankesmedjan Magma har publicerat en analys huruvida minoritetsstatus är bättre för den svenska befolkningen i Finland än nuvarande ställning som jämställt nationalspråk. Utredningen såg inte fördelar i en minoritetsstatus. Eller vad betyder artificiell intelligens för Finland och speciellt för det svenska i Finland? Hur slår olika modeller för organiseringen av social- och hälsovård ut i det tvåspråkiga Finland? Vad innebär det att den svenskspråkiga befolkningen i Esbo och Helsingfors växer, men som en del av en mycket större finsk- och mångspråkig omgivning?

Med andra ord verkar en tankesmedja i gränsmarkerna mellan dagspolitik och akademisk forskning. Akademisk forskning kan vara relevant, men den medger inte sådana frihetsgrader som en tankesmedja har. Man kan inte vetenskapligt dra en slutsats om vart artificiell intelligens för oss. Där kompletterar en tankesmedja med en form av tillämpad analys den kunskapsbas som är alldeles nödvändig för det samhälleliga beslutsfattandet. Magmas analyser är tillgängliga för alla partier, beslutsfattare och organisationer som kan ha nytta av dem.

Dagspolitiken däremot präglas ofta av annorlunda, snabbare, överväganden, och till den delen skiljer sig Magma från Agenda.

Målsättningen med Magmas verksamhet är att höja nivån på debatten om det svenska i Finland. Sedan starten 2008–2009 har Magma producerat 59 rapporter, 17 opinionsmätningar och avverkat 223 seminarier. Därtill kommer över hundra föreläsningar och flera hundratals uppträdanden av personalen i medier i Finland, Norden och Europa. Magmas arbetsprincip är att i huvudsak beställa rapporter av utomstående experter. Magma har under sina verksamhetsår anlitat sammanlagt 128 externa skribenter. Magma är med andra ord en platt organisation som producerar mycket i förhållande till personalstyrkan. Det är ett strategiskt val som möjliggör att man på kort varsel kan anlita de bästa experterna på det område man håller på att analysera.

Sommaren 2015 rankades Magma tvåa i sin klass vid den prestigefyllda tävlingen Think Tank of the Year som ordnas av tidskriften Prospect Magazine i London. Magma delade andra platsen med den Brysselbaserade tankesmedjan Center for European Policy Studies. Segern gick till Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i Stockholm.

Magma deltog i tävlingen med fyra skrifter: seminarieskriften The Future of Europe (med bidrag bland annat av Olli Rehn och Sixten Korkman), Roger Wessmans pamflett Managing the Nokia Shock, Marcus Henricsons studie om framtida utmaningar och möjligheter för pensionärerna kallad Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024 samt Nils Erik Forsgårds bok Ingens herre, ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland. Fortsatta internationella framgångar kräver en medveten satsning också på engelskspråkiga publikationer.

I vår värld som förändras i rasande takt finns det oerhört många frågeställningar som förutsätter analys. Då är en tankesmedja till hjälp. Magma svarar på ett sammanfattande kunskapsbehov i en fragmenterad värld. Kärnfrågan är – vill vi ha en tankesmedja på svenska i Finland eller inte? Har man en sådan medför den ungefär de utgifter Magma har i dag. I Finland finns flera tankesmedjor som fungerar på finska. Det betyder också att de har ett annat fokus än Magma, som är tvåspråkig med också internationella ambitioner. Inte för att det är någon ursäkt, men jag tror att de flesta inte heller känner till de övriga tankesmedjornas alster – eftersom analyserna ofta är ämnade för en speciell publik.

Genomslaget på finskspråkigt håll har ökat genom den populära och helt tvåspråkiga Magma-akademin. Akademin riktar sig till unga svensk- och finskspråkiga från hela landet, i åldern 20–30 år, som ofta siktar på en karriär inom offentliga institutioner. Akademin har arrangerats sex gånger och har 125 alumner och en egen alumnstyrelse. I snitt har varje enskild akademi haft över 80 sökande. Problemet i det sammanhanget är snarast att bara ungefär 20 kan antas.

Rurik Ahlberg
, styrelsemedlem, Tankesmedjan Magma

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning