Magmas mandat kan inte räcka till

Det kräver samordning av många olika slags aktörer att stärka strukturerna för det svenska i Finland.

Ett exempel på en framgångsrik tankesmedja är Studieförbundet Näringsliv och Samhälle i Sverige. SNS definierar sitt uppdrag som att översätta aktuell samhällsforskning till konkreta råd till ledande...