Magma analyserar den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Syftet är att producera en rapport med relevans in på 2030-talet.

Rapporten, som ska vara klar i mars nästa år, kommer att inkludera både yrkeshögskolor och universitet.

Visionen förbereds av tidigare kanslichefen Markku Linna i samarbete med rektor emeritus Henrik Wolff.

– Utbildningsfrågorna är otvivelaktigt helt centrala för vår framtid. Därför är de också ett prioriterat område för Magma. Tredje stadiets utbildning möter under de närmaste åren stora utmaningar vad gäller resurser, kvalitet, attraktivitet och prestationsförmåga i en miljö som blir allt mer internationell, säger Magmas styrelseordförande Håkan Mattlin i ett pressmeddelande.

Så lyckas du vid köp av däck

Här är Euromasters tipslista med fem punkter. 15.10.2018 - 10.18