Madsen: Hittade henne livlös

Enligt Peter Madsen hittade han Kim Wall livlös nere i ubåten sedan hon blivit instängd på grund av ett tryckfall i farkosten.Ubåten ska ha varit fylld av farliga gaser, men han försökte aldrig ta upp henne till frisk luft.

– Om jag hade försökt det så hade man hittat en ubåt med två omkomna människor, säger han.

Den mordåtalade Peter Madsen, iklädd blåa lösa byxor och en svart t-shirt, hävdar att ett tryckfall i ubåten gjorde att den svenska journalisten Kim Wall blev instängd i farkosten samtidigt som han själv befann sig på däck. När han väl fick upp luckan hittade han Wall livlös nere i ubåten.

– Försökte du att få upp henne i friska luften? frågar specialåklagaren Jakob Buch-Jepsen honom i förhöret i byrettens sal 60.

– Det kan jag inte, svarar Madsen.

Farliga gaser

Han kan inte vara där nere, eftersom luften är fylld av farliga gaser, förklarar Madsen. Han måste skynda sig upp igen.

– Om jag hade försökt det så hade man hittat en ubåt med två omkomna människor, säger han.

Sedan Madsen greps och anhölls misstänkt för att ha mördat Kim Wall i augusti i fjol har han flera gånger ändrat sin berättelse om vad som hände på hans ubåt UC3 Nautilus. Under förhöret i Köpenhamns byret pressar åklagaren Buch-Jepsen honom flera gånger på varför han har gett olika förklaringar.

– Anledningen till de skiftande förklaringarna är för att jag inte ville att någon skulle veta hur förfärligt det var för Kim Wall. Av hänsyn till de anhöriga, säger Madsen, som flera gånger under förhöret uppmanas av domaren att tala långsammare.

Kvävning eller skärskador i halsen kan vara möjliga dödsorsaker enligt rättsmedicinare, men Madsens försvarsadvokat trycker på osäkerheten i detta. Och tvivlet föranleder henne till att upprepa Madsens förklaring om att Wall kan ha dött av en kolmonoxidförgiftning.

– Ett avgörande moment är dödsorsaken, säger Hald Engmark och försöker så tvivel i utredningen.

Otäcka detaljer

Trots att hela Kim Walls kropp har hittats har man i utredningen inte lyckats fastställa en helt säker dödsorsak, betonar advokaten.

– Har Peter Madsen dödat Kim Wall med uppsåt eller har det inträffat en olycka? frågar Betina Hald Engmark sig retoriskt.

Innan advokaten fick ordet i förhandlingssalen framkom flera, nya otäcka detaljer om vad Kim Wall utsatts för. Rätten, men inte åhörarna, får se en bild på torson, som hittades den 21 augusti. Sedan följer en brutal genomgång som visar att torson utsatts för grovt våld med flera stick och snitt, bland annat vid underlivet. Åklagaren visar även bilder på blodspår inne i ubåten.

Några sms från Kim Wall ombord på ubåten är de sista livstecknen som hennes pojkvän får från den svenska journalisten. Meddelandena skickar Wall en dryg timme efter det att hon seglat iväg med Madsen i hans ubåt på kvällen den 10 augusti.

"im still alive btw. but going down now! i love you !!!!!".

Dessa meddelanden är de sista som kommer från Kim Wall. När Madsen och hans ubåt på förmiddagen dagen efter dyker upp i Kögebukten är han ensam ombord. Samma dag grips och anhålls han misstänkt för mord.

Erkänner styckning

Peter Madsen har erkänt att han styckat Kim Walls kropp och kastat kvarlevorna i havet. Madsen står även åtalad för sexbrott under särskilt försvårande omständigheter.

Åklagaren Buch-Jepsen har yrkat på livstids fängelse och enligt ett rättspsykiatriskt utlåtande lider inte Madsen av någon allvarlig psykisk störning som kan utesluta ett fängelsestraff.

Fakta

Rättegången mot Peter Madsen

Tolv förhandlingsdagar är inbokade för rättegången i byretten (motsvarande tingsrätten) mot den danske ubåtsbyggaren Peter Madsen, som åtalats misstänkt för att ha mördat den svenska journalisten Kim Wall.

Han nekar till mordanklagelsen liksom till åtalspunkten sexbrott under särskilt försvårande omständigheter. Madsen erkänner brott mot griftefrid då han erkänt att han styckat och slängt Kim Wall i havet.

Utöver de misstänkta brotten mot Kim Wall är han också anklagad för att framfört ubåten på ett riskabelt sätt. Han ska ha utsatt andra för fara, däribland besättningen ombord på ett fartyg som han var väldigt nära.

Madsen vill att så få personer som möjligt ska fälla avgörandet i rättegången. Danska rättsfall som avser allvarliga brott ska i regel avgöras av tre domare och en lekmannajury på sex personer. Men den tilltalade har rätt att välja bort juryn – vilket Madsen har gjort. Beslutet meddelades via advokaten i slutet av januari.

Rätten består därmed av tre personer – en domare, som är förhandlingens ordförande, och två lekmannadomare.

Förhandlingarna började den 8 mars och avslutas den 25 april. Nästa förhandlingsdag är den 21 mars.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00