Macron är redo att ingripa om Finland anfalls

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Frankrikes president Emmanuel Macron är redo att genomföra en intervention om Finland utsätts för hot. Macron hade också ett annat viktigt besked till Finland som inte hör till Nato och därmed inte omfattas av Natos säkerhetsgaranti: Macron vill stärka EU:s försvarsklausul. "Det är vi skyldiga Europa och européerna behöver det".

Frankrikes president Emmanuel Macrons officiella Helsingforsvisit blev av allt att döma en angenäm upplevelse för värden, Finlands president Sauli Niinistö, som länge har betonat EU:s roll som säkerhetsgarant för Finland. Dagen inleddes med utdragna bilaterala överläggningar på presidentens slott och presidenterna diskuterade försvarsfrågor, hybridhot, terrorism och invandring varpå de gav en presskonferens i spegelsalen som lämpligt nog har en fransk förebild, nämligen det berömda spegelgalleriet i Versailles.

Mötet är unikt eftersom det är nästan två decennier sedan en fransk president senast besökte Finland, år 1999 då Jacques Chirac var på officiell visit. En av orsakerna till träffen hänger ihop med Finlands besked att ansluta sig till president Macrons interventionsinitiativ som nio andra europeiska länder redan tidigare har undertecknat.

– Den trygghetskonstruktion som förut fanns omkring oss har rasat. Därför är det bra att Macron funderar på hur vi kan bygga upp vår säkerhet på nytt. Macron har vårt fulla stöd och vi är mycket intresserade av att vara med och bereda saken, sade Niinistö.

Macron: Viktigt att få med också Sverige och Norge

Emmanuel Macron sade att Frankrike och Finland har en gemensam syn på de geopolitiska riskerna.

– Vi vill skapa en strategi som är gemensam för hela Europa och jag hoppas att ännu Sverige och Norge ska komma med eftersom vi alla har samma utmaningar och risker. I solidarisk europeisk andra ska vi framskrida tillsammans, sade Macron.

De finländska journalisterna frågade Macron vad Frankrike konkret är redo att göra för Finland.

Macron svarade här att militärt och strategiskt samarbete handlar om att Frankrike kan hjälpa Finland.

– Med det avser jag konkret en intervention ifall Finland hotas, löd beskedet från den franske presidenten.

Macron sade också att Finland har vissa särdrag och att det är viktigt med samarbete vid anfall och risker.

Ett besked som säkert var till särskild belåtenhet för Sauli Niinistö som ofta har lyft fram EU:s säkerhetsklausul var då Macron sade att han ytterligare vill stärka EU:s gemensamma försvarsartikel som föreskriver att medlemsländerna är skyldiga att hjälpa och bistå om ett annat medlemsland utsätts för ett väpnat angrepp.

– Jag vill utveckla klausulen så att vi får en ännu starkare solidaritet vad beträffar försvaret. Det är vi skyldiga Europa, sade Macron och tillade att det inte handlar om en satsning som går emot Natos intressen utan att en europeisk strategi stöder både Nato och Europa.

Klausulen aktiverades för första gången efter terrorattackerna i Paris senhösten 2015 och Finland var det första landet som svarade då Frankrike bad om handräckning. Finland bidrog med att sända soldater till Libanon som kunde avlasta franska styrkor som behövdes på hemmaplan.

Sauli Niinistö menar att den viktigaste behållningen är det gemensamma uppfattningen om att länderna har en samsyn i försvarsfrågor.

– Den här andan ger mycket konkretion om så skulle behövas. Men jag tror inte att vi nu är tvungna att avge några stora löften, sade Niinistö.

Torgkaffe

Senare under torsdagen efter att Macron hade hunnit dricka kaffe på salutorget med Niinistö bar det av till Aalto-universitetet i Otnäs där statsminister Juha Sipilä (C) väntade. På eftermiddagen publicerade Finland och Frankrike en gemensam försvarspolitisk resolution.

– Biffen i resolutionen är att den tar upp EU:s gemensamma försvarsklausul. För många EU-länder har ett fördjupat försvarssamarbete handlat om krishantering. Men nu lyfter vi upp den gemensamma solidaritetsartikeln, sade Sipilä.

Frankrike och Finland har varit oeniga om euroområdets framtid. Macron skulle vilja ha en gemensam budget och finansminister för euroområdet, men det vill inte Finland. Frågan avhandlades i hela 30 minuter medan Macron och Sipilä åt lunch.

– Jag förklarade för Macron hur Finland ser på saken och sade att finländarna inte vill dra åt svångremmen och göra nedskärningar om inte hela Europa tänker på samma sätt, sade Sipilä efteråt.

I Macrons släptåg följde ett 20-tal franska journalister som intresserade sig för helt andra saker än sina finska kolleger. Den finska fokusen på säkerhetspolitik väckte närmast förundran vilket tydligt framgick då en representant för den franska pressen förvånat utbrast: Va? Är ni alltså inte med i Nato? I stället ville Macrons landsmän veta vad deras president egentligen hade menat då han dagen innan i Danmark hade sagt att de lutherska danskarna var öppna för förändringar i motsats till de motsträviga gallerna.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning