M. A. Numminen svänger verbalt och vokalt

Säregen. Det blev sång på tre språk, briljanta musikaliska inslag och karakteristiska, nysakliga introduktioner när M. A. Numminen underhöll publiken på Lonnan i söndags.Bild: Mikael Nybacka

Med sin Nyfolkliga allmogejazzorkester underhåller multibegåvningen på tre språk.