Lyxbutiksägare fälldes för att ha mobbat försäljare

En rysk turist prövar skor i lyxbutiken Della Marga. Arkivbild. Bild: Cata Portin

Lyxbutiken Della Margas ägare har fällts för arbetarskyddsbrott i Helsingfors tingsrätt. Hovrätten fastställde domen på måndagen. Ägaren mobbade en av försäljarna i butiken under ett och ett halvt år.

Butiken och ägaren dömdes till att betala skadestånd, böter och rättegångskostnader för sammanlagt knappa sextiotusen euro.

Den mobbade försäljaren började jobba på Della Marga i maj 2010. Butiken säljer designkläder. Tre månader efter anställningen började ägaren kräva att försäljaren skulle städa förrådet till klockan nio på kvällen utan att ha varskott om detta på förhand. Den tredje gången ägaren krävde att försäljaren skulle stanna vägrade denne. Efter det började ägaren bete sig verbalt aggressivt mot försäljaren, vittande denne i rätten.

Försäljaren vittnade att ägaren bland annat skällde ut denne både för att ha svarat i telefon och för att inte ha svarat i telefon. Då ägaren inte själv var på plats ska hen ha ringt till butiken och krävt att försäljaren ska ta itu med arbetsuppdrag under dennes lunchpaus. Ägaren ska också ha kallat försäljaren för "idiot", rättat och kritiserat dennes finska framför kunder och hotat med uppsägning. Försäljaren hade tillsammans med sina kolleger försökt diskutera problemen med ägaren, men hen hade avlägsnat sig från diskussionen.

Kollegorna bekräftar mobbningen

I slutet av 2011 sjukskrev sig försäljaren på grund av magbesvär och diagnostiserades senare med magkatarr. Läkarna ansåg att magkatarren kan ha utlösts av stress. Försäljarens läkare tog kontakt med ägaren för att diskutera problemen på arbetsplatsen. Butikens ägare underlät att träffa läkaren.

Ägaren mobbade försäljaren, vittnade dennes kollegor i rätten. De vittnade också om att stämningen på Della Marga var dålig och att ägaren behandlade sina anställda dåligt.

Tingsrätten fällde ägaren för arbetarskyddsbrott. Domen motiverades med att ägaren har behandlat försäljaren osakligt, har riskerat dennes välbefinnande med sitt beteende och som chef har underlåtit att ingripa i problemen trots att hen informerades om dem flera gånger.

Ägaren dömdes till fyrtio dagsböter på 257 euro, sammanlagt 10 280 euro. Hen dömdes också till att betala 1 195 euro till staten som ersättning för vittneskostnader. Företaget Della Marga och ägaren dömdes till att gemensamt betala 3 500 euro i skadestånd till försäljaren och till att ersätta dennes rättegångskostnader på 14 253,80 euro. Della Marga dömdes till att betala 30 000 euro i samfundsböter.

Butikens ägare har överklagat domen till Helsingfors hovrätt. Hovrätten ändrade inte tingsrättens dom.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46