Lyssna på dem som annars inte hörs

Användningen av sociala medier är diversifierad, vilket betyder att barn och ungdomar kommunicerar på sina plattformar och vuxna på sina.

Webben har blivit ett primärt forum för våra sociala relationer. Här utformas vår identitet och känsla av tillhörighet. Användningen av sociala medier är diversifierad, vilket betyder att barn och ungdomar kommunicerar på sina plattformar (Snapchat, Tiktok etcetera) och vuxna på sina. Detta gäller också infödda och människor med invandrarbakgrund. Även om det skett en förbättring är det fortfarande sällsynt att invandrare själva deltar i diskussioner som handlar om händelser och fenomen som berör dem.

När kommunikationen på webben främst förs med likasinnade ser algoritmerna till att vi får mer av samma sort. De här omständigheterna i det digitala nätverkssamhället för med sig att samhällets centrala institutioner, politiker och nyhetsjournalister har en alldeles särskild roll i att se till att den debatt som förs i en viss så kallad filterbubbla inte överbetonas i den offentliga debatten. En risk vi ser i den pågående tillspetsade och skandalartade debatten kring sexualbrott och invandring är nämligen att de som är mest högljudda och framfusiga och har egna starka politiska agendor också är de som får mest spaltutrymme i våra nyhetsmedier.

Så här behöver det inte vara. Journalister och webbdebattörer kan avpolarisera debatten genom att fokusera på den breda majoriteten som inte gör så stort väsen av sig. Här finns sakkunniga med minoritetstillhörighet och utan som vägrar låta sig påverkas av en känsla av brådska, hot och moralpanik. Här finns också barn och unga med varierande bakgrund som upplever, känner och tänker men kanske inte än kan formulera sig på slagkraftigt vis.

Olle Adolphson sjöng om det gåtfulla folket, om barnens egna hemliga värld, den som man som vuxen har begränsat tillträde till. Att man inte automatiskt kan veta något, utan att man måste bemöda sig för att förstå vad som försiggår i barns och ungdomars liv, men också i hitflyttade vuxna liv. Att lyssna på dem som annars inte hörs är ett medvetet val mediernas portvakter kan göra. Det är inget som sker av sig självt.

Camilla Haavisto universitetslektor i kommunikation, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet Tiina Räisä lektor i mediekultur, Arcada

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning