Lyhörd bibeltolkning

Paulus uppmanar enträget de kristna att visa hänsyn mot varandra, även om de kommer till olika slutsatser om hur Bibeln skall tolkas.

Jag har ingen illusion om att få Joakim Förars (HBL Debatt 10.2) att ändra ståndpunkt. Direkta sakfel bör dock rättas till. Förars hävdar att förståelsen för vad homosexualitet är inte har förändrats sedan Bibelns tillkomst. Påståendet vittnar om ovilja att ta till sig aktuell vetenskaplig forskning och oförmåga att lyssna direkt på de människor vars kärlek och längtan efter fysisk närhet han så kategoriskt fördömer.

Förars hävdar vidare att kaplan Engström fått en varning av mig trots att han enbart citerat Bibeln. I kaplanens insändare ingick emellertid inget bibelcitat.

Förars missar oberoende vad varningen handlar om. Vare sig det rör sig om lösryckta bibelord eller skribentens egna ord har ingen präst rätt att använda ett förnedrande språk om andra människor, det må sedan handla om deras tro, politiska övertygelse, sexuella identitet, hudfärg eller något annat.

Förars försöker göra det lätt för sig genom att hänvisa till Jesus ord om att inte en enda bokstav i lagen skall ändras. Han tycks hävda att Jesus här försvarar en bokstavstrogen fundamentalism. Följderna av en sådan bokstavstrohet skulle bli orimliga: enligt Mose lag skall till exempel uppstudsiga söner dödas och en jungfru som inte ropar på hjälp när hon våldtas stenas.

Förars förbigår i tysthet att Jesus relation till Mose lag är mångfacetterad och situationsbunden: ibland skärper Jesus lagen, men i andra sammanhang omtolkar han den radikalt, till exempel i synen på renhetslagarna och sabbatsfirandet. Gång på gång kritiserar Jesus fariséerna för deras bokstavstro. Jesus visar därigenom att bibeltolkning kräver lyhördhet både för texterna och för de människor som tolkningen berör.

Breven och Apostlagärningarna i Nya testamentet vittnar om utdragna konflikter om hur fria de kristna skall vara i relation till lagens bud. Måste männen omskäras? Får man verkligen äta vilken mat som helst? Paulus uppmanar enträget de kristna att visa hänsyn mot varandra, även om de kommer till olika slutsatser om hur Bibeln skall tolkas: den ena kan äta allt, den andra följer strängare bud.

Det är en sådan respekt för varandras övertygelse, trots olika tolkning av Bibeln, som de kristna kyrkorna behöver. Med Jesus ord: "Döm inte, så blir ni inte dömda."

Björn Vikström

biskop, Borgå stift

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning