Lyfter du studielån?

Ani Pesola. Bild: Leif Weckström

HBL frågade några studerande vid Helsingfors universitet om studielån och studiestödsreformen. Varför lyfter eller lyfter de inte studielån?

Ani Pesola

Studerar lingvistik första året. Har studielån.

– Jag lyfter lån för att jag ville bo för mig själv på den privata hyresmarknaden. Samtidigt ville jag inte börja jobba genast i början av studierna. Studielånet kändes bra: räntan för lånet är låg och återbetalningstiden är lång.

Nona Keurulainen Bild: Leif Weckström

Nona Keurulainen

Studerar teologi fjärde året. Har studielån.

– Ja, jag lyfter studielån två gånger per år. Jag har använt lånet framför allt under sommaren när jag inte får studiepenning. Jag har ibland jobbat så mycket att jag gått över inkomstgränsen för att få studiepenning och i stället lyft lån.

– Tröskeln för att lyfta studielån var högre första gången. Att leva på skuld kändes inte trevligt. Andra gången jag lyfte studielån var det enklare.

Henrik Salo Bild: Leif Weckström

Henrik Salo

Studerar tyska sjätte året. Har inte studielån.

– Nej, jag lyfter inte studielån.

– Studiestödet har räckt till för mig och dessutom har jag jobbat en del vid sidan om. Jag studerar för sjätte året och har inte lyft studielån under den tiden. Studiestödsreformen i höst har inte påverkat mig.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning