Lyfte du för mycket studiestöd? – Sista chansen att betala tillbaka frivilligt

Bild: Lehtikuva/Milla Takala

Torsdagen den 31 maj är sista dagen att frivilligt betala tillbaka felaktigt utbetalt studiestöd utan ränta.

Studerande vars inkomst översteg Folkpensionsanstalten FPA:s årsinkomstgräns för 2017 kan ännu under maj frivilligt betala tillbaka den del av studiepenningen och bostadstillägget som de inte är berättigade till. Om det felaktigt utbetalda beloppet inte återbetalas i tid, återkräver FPA summan med en ränta på 7,5 procent.

Studiestödet kan betalas tillbaka i e-tjänsten på FPA:s webbplats. Studerande kan också kontrollera sina inkomstgränser i e-tjänsten, eller genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 229.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03