Lyfte du för mycket studiestöd? – Sista chansen att betala tillbaka frivilligt

Bild: Lehtikuva/Milla Takala

Torsdagen den 31 maj är sista dagen att frivilligt betala tillbaka felaktigt utbetalt studiestöd utan ränta.

Studerande vars inkomst översteg Folkpensionsanstalten FPA:s årsinkomstgräns för 2017 kan ännu under maj frivilligt betala tillbaka den del av studiepenningen och bostadstillägget som de inte är berättigade till. Om det felaktigt utbetalda beloppet inte återbetalas i tid, återkräver FPA summan med en ränta på 7,5 procent.

Studiestödet kan betalas tillbaka i e-tjänsten på FPA:s webbplats. Studerande kan också kontrollera sina inkomstgränser i e-tjänsten, eller genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 229.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46