Lyckat försök borde fortsätta

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Försöket där kommuner och arbets- och näringsbyråer slår ihop sina resurser för att minska arbetslösheten ger goda resultat.

Sysselsättningsstatistiken från tisdagen bekräftar att arbetslösheten minskar och sysselsättningen förstärks. Statistikcentralens internationellt jämförbara uppgifter visar att arbetslöshetsgraden är 8,8 procent, en minskning med 0,4 procentenheter på ett år.

Minskningen är inte stor, men Hypos chefsekonom ger en positiv förklaring; personer som tidigare har gett upp hoppet att få nytt jobb har nu på nytt registrerat sig som arbetslösa.

Då sysselsättningsgraden utjämnas från säsong- och andra tillfälliga variationer landar trenden på 70,9 procent. Regeringens mål 72 procent vid den här valperiodens slut verkar ändå inte omöjligt att nå.

Den ekonomiska tillväxten har förstås påverkat sysselsättningen.

Men ett aktuellt försök i Birkaland visar att också sysselsättningspolitiska åtgärder som riktas rätt ger goda resultat.

Under knappt ett halvt år har kommunerna som deltar i projektet lyckats minska arbetslösheten med över 11 procent. Projektet riktas till personer som inte lyfter inkomstrelaterat arbetslöshetsstöd, det gäller främst de traditionellt svårsysselsatta kategorierna långtidsarbetslösa och unga som varken har studieplats eller jobb.

Försöket i Birkaland fokuseras på individuell service till varje arbetslös. Man kartlägger situationen och reder ut vad som behövs för att den arbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden på nytt.

Det handlar framför allt om motivation, många långtidsarbetslösa uppfattar arbetslösheten som sin identitet, och den attityden måste brytas. Arbetslöshet kan vara socialt stigmatiserande, i så hög grad att det har blivit ett handikapp.

För att ge varje arbetslös en personlig coach har arbets- och näringscentralerna och kommunernas arbetskraftsservice slagit ihop sina resurser. Det har ökat effektiviteten och minskat dubbelarbetet. Det har också ökat medvetenheten om att de arbetslösa inte är någon homogen grupp.

Behoven och förutsättningarna varierar från dem som egentligen bara behöver få en knuff i rätt riktning eller hjälp med att hitta rätt sorts fortbildning till sådana där arbetslösheten är en del av ett större socialmedicinskt problemkomplex.

För att kunna agera på rätt sätt behöver personalen känna sina kunder, och det har modellen i Birkaland gett möjlighet till, med mycket gott resultat.

Det här framgångsrika försöket ska väl fortsätta och utvidgas? Det visar ju att det går att använda de tillgängliga resurserna ändamålsenligt, bara man kombinerar dem och bygger nätverk i stället för att hejdas av administrativa skrankor.

Tammerfors stad satsar visserligen tio miljoner euro på projektet, men räknar med att få tillbaka pengarna då de ersättningar som staden betalar till FPA för långtidsarbetslösa minskar, samtidigt som skatteintäkterna ökar då arbetslösa får jobb.

Men det blir knappast någon fortsättning.

I försöket, som förutom Birkaland omfattar fyra andra regioner, har kommunerna en aktiv roll. Men det går stick i stäv med planerna för landskapsreformen, där arbets- och näringsbyråerna försvinner och landskapet har ansvaret för tillväxt och sysselsättning. Huvudstadsregionen är det enda undantaget.

I bästa fall skapar erfarenheterna från Birkaland en fungerande modell för en modern sysselsättningspolitik där man skräddarsyr åtgärderna enligt den arbetslöses individuella behov.

Därför borde experimentet få fortsätta hela nästa år, tills landskapen finns på plats. Men sådana planer har regeringen inte, svarade arbetsminister Jari Lindström, Blå, på en fråga av riksdagsledamoten Tarja Filatov, SDP.

Det skulle vara mera ändamålsenligt att utveckla det lyckade försöket, i stället för att återgå till det gamla systemet innan den ersättande modellen där man kan ta tillvara resultaten är klar.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning