Lyckoforskarens råd: Sluta ta in arbetsrelaterade intryck, då får du aldrig kreativa idéer

Lyckoforskare. Emma Seppälä är psykologen som ser lycka, hälsa och framgång som en harmonisk helhet. Bild: Evy Nickström

Lycka är bra, men framgång ses allmänt som något man ska klara av först innan man hinner vara lycklig. Det är helt fel, menar Stanfordforskaren Emma Seppälä.

I den protestantiska världen lever vi enligt undermedvetna effektivitets- och prestationskrav som gör att vi alltför lätt stressar på bekostnad av hälsan. När pressen på jobbet eller i privatlivet ökar lägger vi bara i en högre växel och kämpar vidare. Det finns ett bättre sätt, säger Emma Seppälä, som nu fått sin bok The Happiness Track översatt till finska (Elä onnellisemmin, svenska översättningen heter Lev lyckligare).

Emma Seppälä är forskare och forskningsansvarig på Center for Compassion and Altruism Research and Education vid Stanforduniversitetet i USA, där hon i huvudsak arbetar med så kallad lyckoforskning. Hon har examen i komparativ litteratur från Yale och en PhD i psykologi från Stanford, och publicerar artiklar i Harvard Business Review, Psychology Today och Scientific American Mind. Till skillnad från lycko- och framgångslitteraturens pionjärer Dale Carnegie och Norman Vincent Peale utgår hon från en omfattande forskning i ämnet och presenterar resultat i stället för önskningar eller åsikter.

Emma Seppälä har finländska rötter men har vuxit upp i Frankrike. Hon verkar vid Stanforduniversitetet i Kalifornien. Tisdag 20.9 kl 16.15 föreläser hon om sin forskning i Porthania, sal 4.

Boken Elä onnellisemmin utkom måndag 19.9 på Harper Collins Nordic. Lev lyckligare är utgiven på samma förlag i augusti.

– Dagens arbetsliv är uppbyggt så att vi känner att vi borde vara uppkopplade hela tiden, planera framåt och multitaska. Forskningen visar ändå att vi är mera produktiva om vi fokuserar på nuet. Det är ofta framtiden som stressar oss när vi borde inrikta oss bara på den uppgift vi har just nu, säger Emma Seppälä.

– Om vi lyckas vara närvarande är vi bättre på det vi gör, och helt enkelt bättre på att kommunicera med andra. Det gör oss lyckligare, säger hon.

Hälften utbrända

– Den som hela tiden jobbar för fullt riskerar att bränna ut sig. Det har redan hänt mer än hälften av den amerikanska arbetsstyrkan, säger Emma Seppälä.

Den protestantiska arbetsetiken har accentuerats i USA, inte minst på grund av arvet från de europeiska immigranterna. På sin tid hade de inget alternativ till hårt och intensivt jobb för att skapa sig en framtid. Enligt Emma Seppälä är det emellertid mera produktivt att hushålla med energin och vara lugn.

– För att vara kreativ måste man koppla ifrån ibland. Det är inte meningen att vi hela tiden ska ta in en massa arbetsrelaterade intryck, då får vi aldrig de kreativa idéerna. De kräver att vi gör något helt annat ibland. Dessutom är den lugna takten i sig väldigt underskattad, många studier visar att vi är mera kreativa när vi inte pressar oss till toppen av vår förmåga.

Gör dig lugn

Att hålla sig lugn kan verka som en stor utmaning i många jobb, men det går faktiskt att aktivt göra sig lugn. De experiment som Seppälä gjorde bland drygt 20 krigsveteraner med posttraumatiska stressjukdomar visade tydligt att det lönar sig. Den grupp som ägnade sig åt korta meditationer med andningsövningar fick mycket lindrigare symptom på bara en månad jämfört med den grupp som inte gjorde samma övning.

– Ett av de viktigaste råden på vägen mot att bli lycklig är kanske att man ska vara snäll mot sig själv, säger hon. Självkritik och rädslan för att göra fel tenderar att begränsa oss. Vi gör helst det vi vet att vi kan, men tröskeln att testa något nytt blir mycket lägre om vi tillåter oss själva att misslyckas. Vi borde behandla oss själva lika varsamt som när vi känner empati för en vän som misslyckats, säger hon.

Hellre än att alltid tänka på sig själv i första hand borde man satsa på att sköta relationerna till andra, då mår vi också själva bättre. Säg att en chef har ett gott och nära förhållande till personalen, då blir gensvaret både lojalitet och produktivitet. Den hårda och målmedvetna ledaren som klättrar uppåt och sparkar neråt är en föråldrad förebild, och en sådan lyckas aldrig få de anställda med sig lika bra som den empatiska, säger Emma Seppälä.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning