Lux är inte lyx

Helsingfors stad anser sig stå för gröna, miljömässiga och humana värden. Dessa gällde inte Lux Helsinki 2019.

Lux är för mången en fin upplevelse. Men för oss som bor i Främre Tölö blev arrangemanget en olustig tillställning på grund av många negativa faktorer, inte minst den dunkande musik som trängde in i lägenheterna fram till klockan 22. Staden hade räknat med 500 000 besökare under de fem dagarna evenemanget pågick eller 100 000 per dag.

Det var förbjudet att parkera på gatorna klockan 14–22. Hundratals bilägare kunde inte lämna sina bilar på området trots att de betalat stadens parkeringsavgift. Det gällde att köra bilen till antingen Tallbacken-planen eller platsen vid Olympiastadion för att sedan ta kollektivtrafiken eller promenera fram och tillbaka. De olyckliga som inte flyttat bilen i tid fick uppleva brutal förflyttning av sin bil. De stackars kvinnor som gick efter sina barn från daghemmen i Främre Tölö upplevde ångest då deras bilar också hotades av omedelbar förflyttning. Vakterna var arroganta och konstaterade att allt är invånarnas eget fel. Varför bor de i Främre Tölö?

Feedbacken från helsingforsare som bor i området har varit negativ eller mycket negativ. Ingen demokratisk diskussion har förts med de lokala invånarna eller företagen. Alla gatlampor släcktes på området. Det rådde vinterförhållanden, med hala gator och mycket snö. Många, i synnerhet äldre Arbisbesökare och Tölöbor, var rädda för att falla eller skuffas omkull av de 10 000-tals vandrarna som trängdes på de smala och överfulla gatorna.

Området var som under krig, släckta gatlampor, brutala vakter, människomassor som de gula västarna i Paris, hård musik och ljus som trängde in överallt. Många som tillfrågades konstaterade "aldrig mer Lux, är det kommunalval 2019?".

Helsingfors stad anser sig stå för gröna, miljömässiga och humana värden. Dessa gällde inte Lux Helsinki 2019. Man slösade värdefull energi, förargade ett stort antal av stadens invånare och förlorade den lilla goodwill och det förtroende som eventuellt fanns kvar för stadens politiska ledning och administration.

Stig-Björn Nyberg Jan-Peter Paul Helsingfors

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39