Lustgas är en förbisedd del av klimatförändringen – utsläppen större än tidigare beräknat

Sjöarna avger större mängder lustgas än tidigare beräknat. Bild: Beatrice Nyberg

De nordliga sjöarnas utsläpp av växthusgaser är fortfarande ganska okänd. Ännu mindre känner man till om lustgasens roll i det hela, men ny forskning pekar på att tidigare kunskap är felaktig.

Det nordliga barrväxtbältets sjöar är fortfarande lite av ett mysterium i helheten klimatförändring, särskilt i fråga om gaser. Lustgasen, som hittills gått ganska obemärkt förbi, kan potentiellt spel...