Lunginflammation som barn kan ge karies som vuxen

Den som haft luftvägsinfektion som liten löper större risk för karies och borde eventuellt ha tätare kontrollbesök hos tandvården, till följd av nya forskningsresultat. Bild: Mikael Nybacka

Ny forskning visar att luftvägsinfektioner i barndomen ökar risken för hål i tänderna som vuxen. En möjlig följd är fler kontrollbesök för denna grupp.

Forskningsresultatet är det första i sitt slag och framtaget av Uleåborgs universitets forskare vid enheten Cerh (Center for Environmental and Respiratory Health Research).

Den undersökta gruppen består av 2 500 personer som bodde i Esbo som små och nu är i åldern 21–27 år.

De som innan skolåldern hade någon form av nedre luftvägsinfektion visade sig ha klart sämre tänder som vuxna, i medeltal ett och ett halvt hål fler än övriga.

De som hade någon övre luftvägsinfektion som barn hade i medeltal ett hål mer än övriga.

Tydligt samband

Jouni Jaakkola, professor i folkhälsovetenskap, säger att det sedan förr stod klart att mjölktänderna påverkas starkt av luftvägsinfektioner.

Att även vuxnas tänder påverkas så här starkt är däremot nytt.

Jaakkola beskriver sambandet som tydligt.

– Speciellt för de som haft nedre luftvägsinfektioner som lunginflammation då de var under två år är risken för karies större än för övriga.

Vilka konsekvenser kan det här få för gruppen i fråga, vad kan man göra om man haft lunginflammation som barn?

– Vi känner ännu inte exakt till de bakomliggande mekanismerna. Resultatet visar att risken för karies är större och det kan påverka förebyggande vården, till exempel med fler kontrollbesök för denna grupp. Man kan börja ta den i beaktande.

Forskningsprojektet startade redan 1989. Forskarna har både använt sig av olika register och intervjuat personerna i fråga och anhöriga för att klargöra vem som lidit av hurdan luftvägsinfektion som barn.

Resultaten publicerades i den digitala vetenskapsskriften Plos One i december.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03