Luke tar paus i märkningen av vargar – påverkar nästa års uppskattning av beståndet

Inga vargar förses med gps-sändare i år, meddelar Naturresursinstitutet Luke. Bild: Petri Timonen/ Luke

Informationen från vargarnas gps-halsband har använts bland annat för att uppskatta vargstammens storlek och definiera vargarnas revir.

Naturresursinstitutet Luke har beslutat att inte förse vargar med gps-halsband i år. Vargarnas gps-märkning görs vanligtvis på våren och till exempel i fjol märkte Luke sammanlagt 18 vargar i olika delar av Finland.

– Vi märker inga vargar med gps-kragar under våren 2020 och inga positionsdata om märkta vargar visas efter slutet av februari 2020, säger forskningschef Katja Holmala vid Luke i ett pressmeddelande.

Orsaken till Lukes beslut är att man vill satsa resurser på att utveckla informationstjänsten om vargar och processerna för vargmärkning. Luke har haft störningar och avbrott i sitt datasystem under hösten och väljer nu att försöka hitta en lösning på problemen.

Märkningen av vargar började på 1990-talet och informationen har använts bland annat för forskning och beståndsberäkningar. Luke använder informationen som gps-halsbanden förmedlar bland annat för att uppskatta vargstammens storlek och definiera vargarnas revir.

Luke kommer att publicera sin uppskattning av vargbeståndet senare i år. Den beräkningen baserar sig på data från 2019 och påverkas således inte av beslutet att inte märka vargar i år. Beståndsberäkningen 2021 kommer däremot att påverkas av pausen i märkningarna.

– På grund av avbrottet kommer vi inte att få revirdata från gps-sändare för beståndsberäkningen 2021. Meningen är att kompensera det genom att öka fältarbetet samt insamlingen och analyserna av dna-prover, säger forskningsprofessor Ilpo Kojola vid Luke i pressmeddelandet.

Enligt Lukes senaste beståndsberäkning fanns det 185–205 vargar i Finland i mars 2019. På sommaren är antalet vargar större än i mars, eftersom vargens valpar föds i april–maj.

Naturresursinstitutet Luke publicerade sin senaste uppskattning av vargbeståndet i juni 2019 och den baserar sig på uppgifter från mars samma år.

Enligt Luke fanns det 19 vargflockar som helt eller huvudsakligen rörde sig i Finland i mars 2019. Dessutom fanns det 5 flockar som rörde sig på båda sidorna av gränsen mellan Finland och Ryssland.

Sammanlagt fanns det 185–205 vargar i Finland i mars 2019, enligt Lukes uppskattning. Ett år tidigare var antalet 165–190.

Beståndsberäkningen i mars 2019 beskriver vargstammen då den är som minst. På sommaren är antalet vargar större än i mars, eftersom vargens valpar föds i april–maj.

Källa: Naturresursinstitutet

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning