Luftföroreningar kan göra dig dement

Att leva hela sitt liv i en starkt förorenad storstad, som Mexico City, kan göra dig dement. Här avgaser en tidig morgon i Oslo.Bild: TT-NTB/Håkon Mosvold Larsen

Dålig luft kan inte bara orsaka Alzheimers sjukdom. Den kan också få sjukdomen att debutera tidigare än normalt. Det tror forskare efter att ha granskat personer som dött i förtid i en av världens största städer: Mexico City.

I ett försök att ta reda på hur stadsmiljön i så kallade megastäder påverkar hälsan har forskare knutna till University of Montana i USA analyserat resultatet av 203 obduktioner av personer i åldrarna elva månader till 40 år, som alla hade levt i Mexico City där runt 24 miljoner människor bor.

Forskarna letade bland annat efter olika proteiner som ökar risken för Alzheimers sjukdom samt i vilken utsträckning individerna hade blivit exponerade för så kallade PM2,5, det vill säga luftföroreningspartiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i diameter och som, på grund av sin lilla storlek, kan tränga in i och påverka hjärnan.

Det visade sig att en övervägande majoritet av de undersökta hjärnorna hade mer eller mindre tydliga tecken på Alzheimers sjukdom och att det fanns en direkt korrelation mellan kumulativ exponering för PM2,5 och mängden riskhöjande proteiner, som tau och betaamyloid.

Forskarna, som redovisar sina resultat i tidskriften Journal of Environmental Research, drar slutsatsen att luftföroreningar inte bara kan orsaka Alzheimers sjukdom – utan att de också kan accelerera händelseförloppet så att sjukdomen debuterar tidigare än normalt.

"I förorenade områden börjar kännetecknen på Alzheimers sjukdom redan i barndomen och vi måste implementera effektiva skyddsåtgärder tidigt i livet. Åtgärder decennier senare är meningslösa", säger en av forskarna bakom studien, Lilian Calderón-Garcidueñas, i ett pressmeddelande.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00