Utskott ger inte hopp om att rädda Malm – kräver ersättande flygplats

Riksdagen kan kräva att regeringen vidtar åtgärder för att hitta en lämplig ersättare till Malm. Flygverksamheten ska få fortsätta inom rimligt avstånd från huvudstaden.Bild: HBL/arkiv/Kristoffer Åberg

Riksdagens trafik- och kommunikationsutskott föreslår för riksdagen att medborgarinitiativet för att bevara Malms flygplats förkastas.