Utskott ger inte hopp om att rädda Malm – kräver ersättande flygplats

Riksdagen kan kräva att regeringen vidtar åtgärder för att hitta en lämplig ersättare till Malm. Flygverksamheten ska få fortsätta inom rimligt avstånd från huvudstaden.Bild: HBL/arkiv/Kristoffer Åberg

Riksdagens trafik- och kommunikationsutskott föreslår för riksdagen att medborgarinitiativet för att bevara Malms flygplats förkastas.

Utskottet var enhälligt i frågan. Motiveringen lyder att det är fråga om kommunal självbestämmanderätt. Riksdagen kan inte gå emot beslut som Helsingfors stadsfullmäktige beslutat eller det gå emot de avtal som staden gjort upp med myndigheter. I betänkandet poängterar man ändå att det är viktigt att hitta en ersättande flygplats på ett kort avstånd från Malm.

– Om riksdagen godkänner utskottets utlåtande betyder det att regeringen måste vara aktiv i frågan, kommenterar en av initiativtagarna bakom Lex Malm Kim Korkkula på Facebook.

Han fortsätter:

– Malms flygplats har hur som helst fått stor synlighet och flyget diskuteras igen.

Grundlagsutskottet som behandlade Lex Malm i höstas kom till samma slutsats som trafik- och kommunikationsutskottet. Helsingfors stadsfullmäktige har beslutat att bygga bostäder på flygplatsen. Det är oklart om och hur kommunikationsutskottets krav på ersättande flygplats flyttar fram stadens byggplaner.

– Detaljplaneringen haltar svårt, vilket förvaltningsdomstolens beslut tydligt visar. Jag tror att gamla generalplanen där Malms flygplats är en flygplats gäller ännu länge, säger Timo Hyvönen som är ordförande i stödföreningen Malms flygplats vänner.

– Och i riksdagen kan det gå hur som helst. När Malm senast diskuterades på Arkadiabacken hade flygplatsen ett starkt stöd, säger Hyvönen till HBL och fortsätter:

– I Östersundom framskrider planeringen men fortfarande är det inget som byggs där. Varför inte?

De som vill bevara Malms flygplats planerar att överklaga Helsingfors förvaltningsdomstols beslut till högsta förvaltningsdomstolen. Malms flygplats används fortfarande för flygtrafik eftersom Helsingfors stad hyrt landningsbanorna fram till 2019. Finavia har inte haft verksamhet på flygplatsen på ett år.

”Sälj din gamla bostad före du köper ny!”

Fastighetsförmedlingen Kotijoukkue är på alla sätt nyare, fräschare och mer dynamiskt men gamla goda råd och sunt förnuft är fortfarande en av grundstenarna i bobytarbranschen. Än gäller den gamla devisen att sälja sin gamla bostad förrän man köper ny. Ingen vill bli i fällan mellan två bostäder. 1.11.2018 - 09.42