Luckan är en aktiv kulturscen

Skottes Musikteater från Sverige gör två gästspel i Helsingfors under svenska veckan i november och visar pjäsen Kainos sång, som handlar om den finska flickan Kaino som tillsammans med sina bröder flyr som krigsbarn från bomber och krig till landet med sockerdricka, Sverige. Bild: Britt Mattsson

Den finlandssvenska barnkulturen har etablerat sig i köpcentret Forum. Lillaluckan erbjuder allt från teater och konstverkstäder till dansföreställningar och sagostunder. Besökarsiffrorna ökar stadigt.

Det som en gång började som en biljettlucka där man kunde få information om och köpa biljetter till svenska kulturevenemang har under de senaste åren utvecklats till etablerade kulturscener, där både lokala förmågor och gästande artister har hittat sin publik. Lillaluckan i Helsingfors ordnar familjekaféer på flera språk, kulturverkstäder för daghemsgrupper och lördagsgodis för barnfamiljer. Man fyller veckoschemat med ett varierande program.

– Lillaluckan har funnit sin plats på kulturfältet, vi ska vara ett komplement till kommunernas kulturutbud, inte tävla med samma program. Utbudet på Lillaluckan är kostnadsfritt för besökaren, för det ska finnas barnkultur som är tillgängligt för alla, säger kulturproducent Elin Sundell vid Luckan barnkultur i Helsingfors.

Elin Sundell är verksamhetsproducent för Luckans barnkultur och försöker variera programmet så att det ska finnas något som passar för barnfamiljer i olika livsskeden, från småbarnsåren upp till tonåren. Bild: Emilia Nyberg

Utbudet av kulturprogram ökar stadigt på Simonsgatan 8, i höst ordnas hela åtta familjekafé i veckan, med lite olika inriktning och målgrupper, det finns kaféer för såväl väntande mödrar som för småbarnsmammor och för föräldrar med lite äldre barn. Nytt för i höst är de mångkulturella kaféerna Brazilian Fridays, Italian Sundays och Swedish Sundays, där tanken är att man får prata ett främmande språk, som portugisiska, italienska eller svenska och samtidigt ta del av landets kultur.

– Många finlandssvenskar lever i en isolerad bubbla där man i sitt dagliga liv inte kommer i kontakt med utlänningar som bor i vårt land. Dessa kaféer är ett utmärkt ställe att träffa människor från andra kulturer. Och vice versa, om någon invandrare börjar känna sig hemma på det brasilianska kaféet så vågar hon kanske komma med på det svenska familjekaféet nästa gång, säger Sundell.

Verkstäder för förskolor

Lillaluckan är också ett omtyckt besöksmål för daghems- och förskolegrupper, som vill delta i kulturverkstäder av något slag. Det ordnas sex verkstäder varje vecka, i programmet finns exempelvis Bokstavsskoj där barn genom lek och drama får bekanta sig med bokstäver och Bokbio, där man först ser en kortfilm och sedan behandlar innehåller med hjälp av kreativa övningar och teckning.

Lillaluckan i Helsingfors är ett barnkulturcenter som ordnar familjekaféer i samarbete med olika organisationer, program och verkstäder för såväl daghemsgrupper som barnfamiljer samt fortbildning för personer som arbetar inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Luckan och Lillaluckan i Helsingfors finns i köpcentret Forum på Simonsgatan 8.

Runtom i Svenskfinland finns tio Luckan på tolv orter (Luckan i Sydösterbotten verkar på tre orter: Kristinestad, Kaskö och Närpes). Luckan i de två språköarna Tammerfors och Uleåborg har viktiga funktioner som ett av få svenska rum på orten, parallellt med skolan och daghemmet.

För barnfamiljer erbjuder Lillaluckan smakprov av olika konstformer där man får pröva på allt från färgbad för babyer till älvcirkus med elektronisk musik, främst på lördagar under rubriken Lördagsgodis och annat skoj.

– Ungefär var tredje lördag ordnar vi kulturskoj och då kan Luckan erbjuda sin scen åt en finlandssvensk kulturaktör, vi försöker bjuda in både nya förmågor och redan etablerade konstnärer. Balansgången är svår, om vi satsar på en teaterpjäs med Pettson och Findus fylls salongen på nolltid, men har vi en helt okänd konstnär på plats kommer ingen, förklarar Sundell.

Teaterbesök från Sverige

En av höstens höjdpunkter vid barnkulturcentret blir svenska veckan, då den svenska teatergruppen Skottes Musikteater gör ett par gästspel och visar föreställningen Kainos sång. Den tar upp ett gammalt tema som blev aktuellt på nytt för ett par år sedan i och med flyktingkrisen.

– Kainos sång handlar om en finsk flyktingflicka som skickas som krigsbarn till Sverige, där hon plötsligt är omgivningen av det främmande språket svenska. Ämnet är inte lätt, men pjäsen kan fungera som en diskussionsöppnare i många familjer. Den rekommenderas för barn över 6 år, men passar lika bra för tonåringar och seniorer också.

Lillaluckan har lyckats väl med sina programsatsningar under de senaste åren och Elin Sundell är nöjd över utvecklingen.

– Man kan säga att Luckans satsning på barnkultur har varit en succé, våra besökssiffror har ökat på alla plan, i hela landet har antalet besök ökat från 14 000 till 23 000 under det senaste året. Lillaluckan i Helsingfors står bara för ett par tusen av den ökningen, Luckan ute i bygderna har gjort ett starkt jobb och lockat massvis med nya besökare, exempelvis i Raseborg och Borgå, nämner Sundell.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning