Lucia – en medieritual som förenar och utesluter

Mer än en tradition. Luciarapporteringen i HBL är också ett identitetsprojekt, säger forskaren Tiina Räisä, som disputerar om lucia som medieritual i HBL.Bild: Niklas Tallqvist

Under 1950-talet kunde en luciakandidat beskrivas som "putslustig" eller "finlemmad" i HBL och ännu under 1980-talet presenterades kandidaterna bara med ett nummer och utan namn. I dag har rollen förskjutits och vi vill gärna höra luciakandidaternas åsikter om vitt skilda frågor, konstaterar Tiina Räisä, som disputerar om lucia som medieritual i HBL.