Lovisa stad uttrycker stöd för utvisningshotad irakisk familj

Bild: Teemu Silván

Den irakiska familj som hotas av utvisning i Lovisa fick stöd från oväntat håll på tisdagen. Nu sällar sig Lovisa stads ledning till dem som motsätter sig utvisningen.

– Vi riktar vår förhoppning till att ansvariga beslutsfattare och myndigheter ännu en gång kunde försäkra sig om att alla aspekter är beaktade, inklusive hur denna familj starkt har rotat sig i Lovisa och lever i vår gemensamma vardag, skriver Lovisa stads ledning i ett pressmeddelande.

Mer än 3 500 människor i Lovisa med omnejd har de senaste två dagarna slutit upp för att motsätta sig utvisningen av den irakiska familjen som har integrerats väl i Lovisa. Av familjens sju barn är det fem som redan talar finska och de tre yngsta är födda i Finland.

– Det är fint att se en sådan humanism. I Lovisa finns en bra gemenskap och det är glädjande att så många engagerar sig när det gäller tryggheten och välbefinnandet för en lokal familj. Denna familj ryms och har livsinnehåll i Lovisa, skriver Lovisa stad.

Lovisa har sedan senaste höst letts av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom (SFP) som har ett förflutet i kommunpolitiken i Helsingfors. Lovisa stads pressmeddelande har utöver Oker-Bloms underskrift också undertecknats av stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson, vice ordförande Janne Lepola och Keijo Tähtinen liksom stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén, vice ordförande Arja Isotalo och Juha Karvonen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning