Lotterilagen innehåller stora fallgropar

Det verkar som att beslut har fattats först och sedan har man försökt skriva argumenteringen.

Lagstiftningsrådet avgav ett kritiskt yttrande om utkastet till lotterilagen. Förslaget är tekniskt väl förberett, men här har inte utretts andra alternativ, till exempel de licensbaserade spelsystem som används i andra EU-länder skiner med sin frånvaro. Effekterna av de föreslagna åtgärderna har inte analyserats tillräckligt, om alls. Det verkar som att beslut har fattats först och sedan har man försökt skriva argumenteringen.

Den nya lotterilagen innehåller förslag om att blockera penningöverföringar till andra spelbolag än Veikkaus. I motiveringen till lagförslaget uppskattas begränsningarna ha liten inverkan på Veikkaus förmåga att kanalisera och styra spelandet. Lagstiftningsrådet noterar "Därför kanske det valda verktyget inte är särskilt effektivt för att minska problemspel". Varför planeras sådan lagstiftning som kräver mycket arbete av bankerna? Att förhindra finländska kunders penningtransaktioner skulle medföra högre kostnader än vad Veikkaus kunde få i ytterligare intäkter.

I motiveringen till lagförslaget anges inte vilken inverkan lagen har på Ålands spelbolag PAF:s verksamhet. Att förhindra penningöverföringar skulle ha en dramatisk effekt på PAF:s verksamhet, som i värsta fall kan ta slut fullständigt. Detta skulle ha en stor inverkan på Åland, som årligen får cirka 20 miljoner euro i intäkter från företagets verksamhet. Det är mycket svårt att förhindra penningöverföringar till PAF utan att detta skulle inverka på företagets fullt licensierade spelaktiviteter. Att förhindra alla penningtransaktioner skulle strida mot Ålands självstyrelselag och inget sådant beslut kan fattas.

Om blockering av penningöverföringar inte gäller PAF, kan detta inte heller gälla andra spelbolag som riktar sina kundåtgärder mot Finland på samma sätt, till exempel spelsidor och kundmeddelanden på finska. Företag måste behandlas lika. Om PAF behandlas annorlunda än andra spelbolag kommer detta att leda till en situation där Finland betraktas som ett duopol, vilket inte är godtagbart enligt EU-lagstiftningen.

Regeringens mål har varit att stärka Veikkaus ställning. Den nya lagstiftningen är dock mer ett hot än ett skydd för spelmonopolet. Detta kommer oundvikligen att påskynda övergången till ett licenssystem som ligger framför oss.

Jari Vähänen, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning