Lotteri överskuggar diskussionen efter svensk skolrapport

HBL har tidigare skrivit om Nyköping där staden slog ihop fyra högstadieskolor till en och på så sätt minskade segregationen. En följd blev också förbättrade skolresultat. Före det hade skolan i miljonprogramsområdet en sammansättning där 80 procent av eleverna hade invandrarbakgrund, medan centrumskolans elever hade högutbildade föräldrar födda i Sverige.Bild: Gustav Mårtensson

Utbildningsministern vädjar om politisk borgfred när skolkommissionen efter två års arbete kommer med förslag på hur den svenska skolan ska bli mer likvärdig och prestera bättre. Men i Sverige är skolan politik, och redan före rapporten har överräckts är kritiken från oppositionen hård. Tombola med elever lyder retoriken.