Lotsförbundet kritiserar Trafiksäkerhetsverkets beslut om Nord Stream 2

Lotsförbundet anser att Trafiksäkerhetsverkets undantagstillstånd till tre utländska fartyg som friar dem från skyldigheten att använda lotsning är lagstridigt. Arkivbild. Bild: SPT-Arkiv/Lina Enlund

Lotsförbundet har lämnat ett rättelseyrkande till Trafiksäkerhetsverket efter verkets beslut att befria Nord Stream 2-projektets fartyg från skyldigheten att använda sig av lotsning i finska farleder.

Installationen och nedläggningen av gasrör inom det så kallade Nord Stream 2-projektet startade förra veckan i finska territorialvatten. En stor del av gasrören har mellanlagrats i Kotka och Hangö för frakt till fartyget Solitair som svarar för gasrörens nedläggning i Finska viken.

Enligt Lotsförbundets pressmeddelande har Trafiksäkerhetsverket beviljat ett undantagstillstånd till tre utländska fartyg som friar dem från skyldigheten att använda lotsning i samband med nedläggningen av gasledningen Nord Stream 2. Beslutet gäller fartygstrafiken i farleder i närheten av Hangö och Kotka.

Lotsförbundet skriver att beslutet är lagstridigt och kräver nu att det ska hävas.

– Beslutet är inte förenligt med lotsningslagen. Väderleksförhållandena försämras snabbt till sjöss då hösten framskrider samtidigt som vi har obekanta aktörer i våra vatten. Det går inte att äventyra säkerheten på det här sättet, säger Lotsförbundets ordförande Antti Rautava i pressmeddelandet.

Lotsförbundet förundrar sig över de finska myndigheternas motiv i det aktuella fallet.

– Myndigheterna har gjort en bredare och felaktig tolkning av lagens ordalydelse och agerat lagstridigt. Enligt grundlagen måste den offentliga makten grunda sin verksamhet på existerande lagstiftning, säger Rautava i pressmeddelandet.

Naturgasledningen Nord Stream 2 ägs av det ryska bolaget Gazprom, som lägger gasledningen parallellt med den redan existerande Nord Stream 1-ledningen som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning