Lotsförbundet kritiserar Trafiksäkerhetsverkets beslut om Nord Stream 2

Lotsförbundet anser att Trafiksäkerhetsverkets undantagstillstånd till tre utländska fartyg som friar dem från skyldigheten att använda lotsning är lagstridigt. Arkivbild.Bild: SPT-Arkiv/Lina Enlund

Lotsförbundet har lämnat ett rättelseyrkande till Trafiksäkerhetsverket efter verkets beslut att befria Nord Stream 2-projektets fartyg från skyldigheten att använda sig av lotsning i finska farleder.

Installationen och nedläggningen av gasrör inom det så kallade Nord Stream 2-projektet startade förra veckan i finska territorialvatten. En stor del av gasrören har mellanlagrats i Kotka och Hangö för frakt till fartyget Solitair som svarar för gasrörens nedläggning i Finska viken.

Enligt Lotsförbundets pressmeddelande har Trafiksäkerhetsverket beviljat ett undantagstillstånd till tre utländska fartyg som friar dem från skyldigheten att använda lotsning i samband med nedläggningen av gasledningen Nord Stream 2. Beslutet gäller fartygstrafiken i farleder i närheten av Hangö och Kotka.

Lotsförbundet skriver att beslutet är lagstridigt och kräver nu att det ska hävas.

– Beslutet är inte förenligt med lotsningslagen. Väderleksförhållandena försämras snabbt till sjöss då hösten framskrider samtidigt som vi har obekanta aktörer i våra vatten. Det går inte att äventyra säkerheten på det här sättet, säger Lotsförbundets ordförande Antti Rautava i pressmeddelandet.

Lotsförbundet förundrar sig över de finska myndigheternas motiv i det aktuella fallet.

– Myndigheterna har gjort en bredare och felaktig tolkning av lagens ordalydelse och agerat lagstridigt. Enligt grundlagen måste den offentliga makten grunda sin verksamhet på existerande lagstiftning, säger Rautava i pressmeddelandet.

Naturgasledningen Nord Stream 2 ägs av det ryska bolaget Gazprom, som lägger gasledningen parallellt med den redan existerande Nord Stream 1-ledningen som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00