Lösningen till extremism ligger i rehabilitering

Bild: Wilfred Hildonen

När en starkt troende individ insett att denne haft fel i sin tolkning brukar detta vara en omvälvning och en nystart, som möjliggör coachning åt rätt håll.

Diskussionen kring IS-krigarna och deras kvinnor är en av de mest aktuella ämnena i vår samtid. Det är en transnationell debatt som nu förs över västvärlden sedan de sista resterna av "kalifatet" kollapsade, vilket lämnade tiotusentals anhängare, däribland många västerlänningar, som fångar. De flesta av dem har nu hamnat i läger med miserabla förhållanden och de kurdiska styrkorna har påbjudit deras hemländer att snarast repatriera dem. Den stora frågan, i såväl Finland som Sverige är nu om dessa individer utgör ett hot mot de egna länderna och om de kanske åter igen kan bli en fungerande del av sina samhällen.

Det är en fråga som rör upp mycket känslor. Ofta sammanblandas den med skuldfrågan, om eller vilka övergrepp dessa individer kan ha gjort sig skyldiga till under sin tid där. Dock är frågeställningarna separata. De som har begått brott ska ställas till svars för dem. Men vad som är ännu viktigare i detta skede att komma åt är den underliggande problematiken: ideologin. Extrema och politiska tolkningar av religionen rättfärdigar mycket av den terror och fanatism som vi sett under senare år. I extremistens världsbild har dennes handlingar ofta varit motiverade av övertygelsen om att de är gudomligt sanktionerade, och lösningen ligger då även inom det teologiska området. Internationella studier har visat att det enklaste och mest effektiva botemedlet mot religiös extremism är religiös rehabilitering, där religiöst kunniga personer, som rättslärda, samtalar med dem och tydligt visar att deras tolkningar saknar stöd i de heliga urkunderna. Detta är även rekommendationen från det finländska inrikesministeriets rapport och även en av EU:s riktlinjer i frågan. När en starkt troende individ insett att denne haft fel i sin tolkning brukar detta vara en omvälvning och en nystart, som möjliggör coachning åt rätt håll. En stegvis återanpassning är således möjlig och har studerats och observerats i andra västeuropeiska länder under senare år.

Om de rätta strategierna finns på plats och aktiveras i samband med eventuella repatriering av såväl finländska som svenska medborgare, så är det möjligt att hämta dem. Mycket av den tid som gått och diskussionerna som förts har berott på grund av att myndigheterna i våra länder inte riktigt vetat hur de ska hantera problematiken. Det har gällt både de som rest för att ansluta sig till terrororganisationer utomlands och att bemöta deras ideologier på hemmaplan. Där krävs det en kombination av nya lagar, översikt av redan existerande och stärkt engagemang med relevanta aktörer, såväl religiösa som sakkunniga, för att praktiskt sätta ett system på plats som kan hantera dessa för våra breddgrader nya utmaningar.

Gibril Fodor frilansjournalist med fokus på extremism, Stockholm

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning