Loppet är inte kört – EU kan ännu bli en digital stormakt

Det är svårt att uppfatta hur det globala läget egentligen ser ut inom AI eftersom utvecklingen inte är linjär och de dominerande företagen inte är förpliktade att avslöja hur deras system fungerar. Bild: LEHTIKUVA/CSC DATACENTER

Människor och demokratiska värderingar ska ligga i fokus när EU försöker utmana stormakterna USA och Kina inom artificiell intelligens.

Det är inte längre särskilt våghalsigt att konstatera att vissa länder utanför Europa går åt ett icke-demokratiskt håll vad beträffar utvecklingen och utnyttjandet av artificiell intelligens (AI). Där...