"Löntagarnas beskattning ökar med budgetförslaget"

Efterlyser åtgärder. Det behövs kompenserande skattelättnader för 400 miljoner euro för att beskattningen inte ska höjas, säger Teemu Lehtinen, vd för Skattebetalarnas centralförbund. Bild: LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Skattebetalarnas centralförbund anser att Finansministeriets budgetförslag kommer att höja löntagarnas beskattning nästa år ifall den verkställs som sådan.

För en person med en medelinkomst på 3 312 euro i månaden skulle beskattningen stiga med 0,4 procentenheter. Personens köpkraft skulle sjunka med 0,7 procent.

I centralförbundets beräkning har man utöver Finansministeriets budgetförslag och skatte- och avgiftsändringarna som konkurrenskraftsavtalet innefattar också tagit i beaktande den beräknade inkomst- och prisutvecklingens inverkan på skatterna och köpkraften.

Enligt vd:n för Skattebetalarnas centralförbund Teemu Lehtinen borde man göra kompenserande skattelättnader för 400 miljoner euro för att beskattningen inte ska höjas.

För högavlönade kommer beskattningen att förbli oförändrad nästa år också utan åtgärder eftersom den tidsbegränsade åtstramningen i den så kallade solidaritetsskatten för de högavlönade upphör.

– Vi hoppas att de skattelättnader som görs i budgetmanglingen koncentreras till små- och medelinkomsttagare, säger Lehtinen till FNB.

Det har flödat in goda nyheter om Finlands ekonomiska situation under våren och sommaren och flera ekonomibedömare har höjt sina tillväxtprognoser. I och med den förbättrade ekonomiska situationen har behovet av skattelättnader ifrågasatts. Lehtinen avvisar kritiken och påminner om att man nu endast föreslagit åtgärder som hindrar att skatterna höjs.

– Det handlar inte om skattelättnader utan hur man ska hindra att beskattningen höjs, säger han.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning