Lönsamt i slutändan

Vägtrafik är inte heller gratis, säger Antero Alku som deltog i planeringen av Tammerforsprojektet.

Antero Alku medverkade i sju år som teknisk rådgivare medan spårvagnsprojektet i Tammerfors planerades. Han konstaterar att kollektivtrafik aldrig är någon lönsam affär ur strikt businessperspektiv. Men det är inte bilvägar heller, de kostar också. Man måste tänka annorlunda.

– Spårvägshelheten i Tammerfors kan i själva verket på många sätt bli lönsam i slutändan. Kollektivtrafiken som nu sköts med bussar kommer att bli betydligt billigare när nätet är utbyggt. Dagens 30-40 miljoner euro per år kommer att sjunka med omkring sex miljoner. Det här är alltså riktiga pengar vi talar om, säger han.

– Beräkningarna visar att en investerad euro i spårvägsnät ger tre i retur, säger han.

Och det är här det blir komplicerat, för vi kommer in på begrepp som status, utveckling, lockande miljö och sådant.

– Byggfirmor med tomtmark reserverad längs den planerade banan kommer att känna ett visst tryck att bygga nytt, och det lär också vara en god idé. Tammerfors är en populär stad som länge dragit till sig folk från andra delar av landet. På den vanliga vägen ner mot Helsingfors har många hittat sitt liv just här, påpekar Alku.

– Att dra spårvagnsnät är varken gammaldags eller utopistiskt, säger han. Förutom den ofta uttalade åsikten att en riktig stad måste ha spårvagnar finns det tillräckligt många argument för att intressera både Åbo och Uleåborg. Åbo kan fatta byggbeslut redan i mars, medan Uleåborg ännu ligger tidigt i planeringsskedet.

Utomlands kan man räkna upp Dublin, Nice och Bergen bland städer som fått spårvagnar på senare tid. I Sverige lade Göteborg inte ner sin hotade spårväg utan utvecklade den. Också Stockholm och Norrköping har byggt ut.

– Att kommunikationsministern Anne Berner öppnar upp för konkurrens på rälsnätet är inte direkt någon nackdel för spårvagnstrafiken, det gör snarare att utvecklingen kan gå snabbare, säger Alku.

Alliansmodellen som Tammerfors har valt för sitt projekt innebär att beställare och byggare sitter i samma båt och ror åt samma håll.

De aktuella beräkningarna visar att spårvagnsdriften kan finansieras med biljettintäkter.

– Fördelen med spårvagnar är att spårnätet kan växa också inåt staden, inte bara utåt skogen till. Det betyder mycket för den moderna urbana vardag som många vill ha, med mindre bilar, renare luft och en grönare omgivning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning