Lönsamhet, inte liter och kilo

Bild: Lehtikuva/Jarno Mela

Ökad lönsamhet inom lantbruket står i samklang med EU:s nya lantbrukspolitik.

Just nu håller EU på att utarbeta sin långtidsbudget för programperioden 2021–2027. Brexit skapar ett finansieringsglapp som måste täckas, till en del genom sparåtgärder. De kvarvarande 27 medlemsländ...