Löneavtal öppnade vägen

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Löneavtalet som teknologisektorn nådde på måndagen banade genast väg för följande överenskommelse.

Efter teknologiavtalet meddelade Kemiindustrin och industrifacket Team redan natten mot tisdag att de hade nått ett förhandlingsresultat som följer samma linjer. Avtalen höjer lönerna med 3,2 procent under två år.

För lönernas del gäller avtalen tvåårsperioden 2017–2019, men de innehåller också en option på ett tredje år. Lönelinjen för det tredje året förhandlar man om under 2019.

Avtalen berör cirka 112 000 anställda, och täcker en stor del av Finlands exportindustri.

Pappersbranschen förhandlar fortfarande. Teknologisektorns löneavtal ökar trycket på Pappersindustrin att komma med ett annat bud än den nollökning som nu finns på bordet.

Lönelinjen är balanserad och gynnar både facket och industrin. För arbetstagarna är det viktigt att köpkraften inte bara hålls på samma nivå utan stärks en aning. Industrin räknar med att avtalet fortsätter att förbättra den internationella konkurrenskraften.

Om den här linjen styr hela arbetsmarknadsfältet blir slutresultatet bättre för samhällsekonomin än vid den senaste förbundsomgången för cirka tio år sedan, då de första löneavtalen bildade utgångsnivån och inte taket för de följande förhandlingarna.

Om löneutvecklingen också stöder den ekonomiska tillväxten – som ju nu är betydligt starkare än tidigare prognoser förutspådde – förbättras möjligheterna att balansera underskotten i de offentliga finanserna.

Industrin verkar vara på väg mot en gemensam linje, men mycket återstår ännu innan avtalsomgången kan paketeras.

De svåraste förhandlingarna väntas mot slutet av året då avtalen inom den offentliga sektorn löper ut och facken vill ha kompensation för den minskade semesterpengen. Lärarfacket har redan diskuterat påtryckningsåtgärder som skulle riktas mot barndagvården och studentskrivningarna för att få störst effekt.

Också servicebranschen förhandlar kring årsskiftet, handelsfacket Pams ordförande Ann Selin sade redan på tisdagen att man inte är bunden till industrins avtalsnivå.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning